Dave Allen — R.P.F. (For Recorded Instrument)

R.P.F. (For Recorded Instrument), 2002/2018, blir till genom fyra cd-spelare, med en cd i varje, var och en programmerad med alla 12 halvtoner över oktaverna c till b som helnoter, halvnoter, kvartsnoter och åttondelar. Cd-spelarna spelar slumpvis upp varje spår på skivorna med resultatet att vi får ett ”musikstycke”, en praktiskt taget ändlös kombination. Verkets teoretiska slut nås först efter tusentals år; då har en jämlik distribution av toner uppnåtts och alla tonföljder har använts. Det är ett så kallat seriellt arbete, inspirerat av kompositioner av Arnold Schönberg, John Cage och Tom Johnson.

Dave Allen intresserar sig för hur musik sprids och mytologiseras genom kulturella associationer, översättning och tolkning. I flera verk plockar han isär musiken och sätter ihop den igen framför våra ögon och öron, i ljudinstallationer, performance och teckningar. Hans praktik blandar musikteori, tystnad, matematik och slump. Komplicerat? Konst är inget mysterium, säger Dave Allen, det är bara ett annat sätt att berätta en historia. I porten på Swedenborgsgatan 1 låter det som om någon mixtrar med inspelningen av toner från ett piano, varje dag under kontorstid.

R.P.F. (For Recorded Instrument) presenteras som en del av Ljud i porten, och spelas under hösten 2018 på Swedenborgsgatan 1, alla dagar kl 9.00-18.00

Visa alla