Lokal och tillgänglighet

Konstfrämjandets kansli är beläget på markplan på Swedenborgsgatan 1 vid Mariatorget i Stockholm. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten både av våra lokaler, hemsidan och våra aktiviteter.

Lokalen finns på markplan och nås via en trappa med två trappsteg. Tillfällig ramp finns tillgänglig.
Lokalen har inga höga trösklar.

Tillgängliga parkeringsplatser i närheten:
Swedenborgsgatan 8B.
Mariatorget 4 – 6.
Wollmar Yxkullsgatan 3 och 10.
Björngårdsgatan 6.

Kontaktperson om en besökare vill ställa frågor om tillgänglighet:
Per Hasselberg, verksamhetsledare.
per.hasselberg@konstframjandet.se
076-170 32 73

Informationen på denna sida uppdaterades senast 18/12 2023