Styrelse

Vår styrelse består av följande personer:

Ordförande
Maria Lantz

Ledamöter
Anita Solbrand, Konstfrämjandet Uppland
Hanna Isaksson, Konstfrämjandet Norrbotten
Charlotta Nordblom Nellgård, Arbetarnas Bildningsförbund
Nils Claesson, Konstfrämjandet Kraft, Sörmland
Greta Burman, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar
Jacob Kimvall, AICA Sweden/Svenska konstkritikersamfundet
Ola Larsson, Arenagruppen
Anna Livion Ingvarsson, Ideell Kulturallians
Bertil Carlsson, Bygdegårdarnas Riksförbund
Lena Ryö, Konstfrämjandet Bergslagen

Suppleanter
Elin Båve, Konstfrämjandet Västerbotten
Amanda Creutzer, Upphandlingsbryggan
Sara Falkstad, Konstfrämjandet Värmland
Johanna Linder, Konstfrämjandet Småland

Konstnärernas riksorganisation
Filippa Arrias, ordinarie
Edmon Kahlil, suppleant

Personal
Maria Ragnestam, ordinarie
Sofia Landström, suppleant

Förtroendevalda revisorer
Roine Hangvar, SAP, ordinarie
Niklas Widebeck, HSB, suppleant

Auktoriserade Revisorer
PwC Karlstad

Valberedning
Stefan Löfgren, Bygdegårdarnas Riksförbund
Paula Hoffmann, Folkets Hus och Parker
Anton Hjärtmyr, Våra Gårdar