Styrelse

Vår styrelse består av följande personer:

Ordförande
Magdalena Malm

Ledamöter
Anita Solbrand, Konstfrämjandet Uppland
Hanna Isaksson, Konstfrämjandet Norrbotten
Gustaf Londré, Konstfrämjandet Jämtland
Charlotta Nordblom Nellgård, Arbetarnas Bildningsförbund
Jan Nordwall, Sveriges Hembygdsförbund
Mikael Sandberg, Folkets Hus och Parker
Nils Claesson, Konstfrämjandet Kraft, Sörmland
Greta Burman, Sveriges Konstföreningar

Suppleanter
Jacob Kimvall, AICA Sweden/Svenska konstkritikersamfundet
Elin Båve, Konstfrämjandet Västerbotten

Konstnärernas riksorganisation
Filippa Arrias, ordinarie
Edmon Kahlil, suppleant

Personal
Maria Ragnestam, ordinarie
Sofia Landström, suppleant

Förtroendevalda revisorer
Roine Hangvar, SAP, ordinarie
Niklas Widebeck, HSB, suppleant

Auktoriserade Revisorer
PwC Karlstad

Valberedning
Stefan Löfgren, Bygdegårdarnas Riksförbund
Paula Hoffmann, Folkets Hus och Parker
Anton Hjärtmyr, Våra Gårdar