Utställningsersättning

Frågor om konstens förutsättningar är centralt i Konstfrämjandets verksamhet. Ambitionen är att skapa enkla modeller för andra att ta efter, till exempel att budgetsätta ersättning till konstnärer från början.

Utställningsersättning kan sökas av distrikt och medlemsorganisationer till Konstfrämjandet när de gör utställningsprojekt som pågår längre än två veckor. Utställningsersättningen betalas ut till konstnären vars arbete presenteras inom utställningen. Det ger arrangören möjlighet att enkelt ersätta konstnärer när deras arbete visas.

Att ansöka om utställningsersättning

Observera att det är arrangören som samlar in samtliga handlingar och skickar dem till Konstfrämjandet, samt intygar riktigheten i alla uppgifter. Syftet med blanketten är att göra en aktualitets- och professionalitetsprövning enligt Kulturrådets bestämmelser.

Skattetekniskt betraktas utställningsersättningen som ersättning för upplåtelse av konstnärens visningsrätt (upphovsrättsersättning).

Ersättningen är obligatorisk och kan inte förhandlas bort. Ersättningen blir en omsättning i konstnärens verksamhet och debiteras med moms (6 %). Ersättningen är inte betalning för utfört arbete. Den orsakar därför inte skyldighet för arrangören att betala sociala avgifter och innehålla preliminär A-skatt i de fall mottagaren saknar F-skattsedel. Det saknar alltså betydelse om konstnären betalar A-skatt eller F-skatt. Om moms skall betalas ut styrs av om konstnären driver näring och har momsplikt, dvs. deklarerar sin verksamhet på NE-blankett.

Anvisningar för utställningsersättning

Blankett för uppgifter om konstnär