Praktik på Konstfrämjandet

Studerar du konst, projektledning, kommunikation, curating eller någon annan kulturutbildning? Är du intresserad av samhällsfrågor och vill lära dig mer om konstens roll i samhället? Välkommen att söka praktik på Konstfrämjandet!

Hur funkar Konstfrämjandet?

Konstfrämjandet är en ideell organisation med nationell spridning. Genom projekt, publikationer och olika samverkansformer arbetar vi för att skapa förutsättningar för konstnärer att verka i hela samhället, samt erbjuda möjligheter för människor runtom i landet att ta del av konst och konstnärliga processer. Vår vision om "Konst för alla", och idén om att konst är ett sätt att tänka om samhället, utgör grunden för en bred variation av verksamheter, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Våra 18 distrikt, placerade i varsin region, arbetar alla som självständiga ideella föreningar, där arbetet kan se väldigt olika ut från plats till plats, och ofta pågår flera spännande projekt parallellt runtom i landet. På vårt förbundskansli i Stockholm arbetar en liten grupp med att initiera samverkansprojekt mellan distrikten och andra organisationer, och på olika sätt bistå distrikten i deras arbete.

Praktik

Praktikperioden skräddarsys utifrån din pågående utbildning, tidigare erfarenhet och egna intressen.

Som praktikant på Konstfrämjandet är det bland annat möjligt att:

  1. arbeta med ett specifikt distrikt nära där du bor, studerar eller verkar

  2. att följa det samordnande arbetet på vårt förbundskansli i Stockholm

  3. vara aktiv i flera olika verksamheter parallellt.

Beroende på rådande förutsättningar kan du praktisera antingen på plats eller digitalt på distans.

Som praktikant blir du tilldelad en handledare inom det distrikt du vill arbeta med eller från förbundet. Vi som arbetar på Konstfrämjandet är bland annat konstnärer, curatorer, kulturproducenter och kommunikatörer, och de flesta jobbar deltid och/eller projektbaserat. Som praktikant får du primärt arbeta med att assistera pågående arbete inom olika områden, men om förutsättningarna finns kan du även få möjlighet att leda och genomföra egna, lite mindre, projekt inom verksamheten.

Vare sig om du vill praktisera under en kortare eller längre period vill vi hjälpa dig att sätta ihop en praktikplan som både ger dig utrymme att bidra med dina styrkor och möjligheten att lära dig mer om det du är intresserad av.

Exempel på arbetsområden

  • Planering och koordinering av konstprojekt

  • Skriva texter om t.ex. konstnärer, verk, utställningar och evenemang

  • Assistera vid curering av utställningar eller genomförande av evenemang

  • Kommunikation för hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och press

  • Research

  • Skriva ansökningar för statliga, regionala, kommunala och privata stöd

  • Transport, logistik och administration

Tidigare praktikant hänger utställning på Galleri Gertrud, Konstfrämjandet Skåne, 2021.

Efter praktiken

Efter genomförd praktik på Konstfrämjandet är målet att du ska ha fått en djupare inblick i exempelvis delar av den svenska samtidskonsten, dess infrastrukturer, hur samtidskonstprojekt kan skapas, kommuniceras och utföras utifrån särskilda lokala förutsättningar och hur samtidskonsten relaterar och kan interagera med resterande delar av samhället. Genom att arbeta nära aktörer på marken bygger du nya kontakter och referenser för fortsatt arbete inom konstfältet, vare sig du vill arbeta som konstnär, projektledare, curator, kommunikatör eller inom kulturpolitiskt påverkansarbete.

Vill du söka praktik?

Skicka ett mejl med CV och ett kort personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av en praktikplats hos oss, vad du skulle vilja lära dig, vad du eventuellt kan bidra med och vilket eller vilka områden inom vår verksamhet som intresserar dig mest. Skriv också gärna vilken period, vilken beläggningsgrad (procent) och på vilken ort du är intresserad av att genomföra din praktik, samt ifall du söker praktik på plats eller på distans.

Eftersom distriktens arbete ofta är knutet till projektfaser finns det under vissa perioder mycket att göra, andra mindre. Detta kan påverka möjligheten till praktik inom specifika distrikt under specifika perioder. Kontakta gärna oss i god tid inför din praktik så vi kan diskutera möjliga lösningar tillsammans!

Mejla din ansökan till per.hasselberg@konstframjandet.se