Medlemmar

Sedan 1947 producerar och förmedlar Konstfrämjandet konst över hela Sverige, genom bland annat vandringsutställningar, produktion av nya konstverk, försäljning av grafisk konst och kurser samt annan fördjupning i ämnet.

Konstfrämjandets medlemmar består av konstfrämjandets distrikt och andra organisationer. Vi vill tillsammans med våra medlemmar skapa ett bättre samhälle. Våra medlemmar spänner från stora folkrörelser och stiftelser till idéburna företag och intresseorganisationer och rymmer tillsammans 5 miljoner medlemmar.

Vi utgår från våra medlemmarnas kunskaper och problemställningar i våra samarbeten som ofta blir exempel på vad konsten och konstnärligt tänkande kan göra i samhället. Vi ser konsten som ett sätt att tänka OM samhället, att göra det omöjliga möjligt.

Konstfrämjandets medlemmar

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund

AICA Sweden, Svenska Konskritikersamfundet

ARAB, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek

Arenagruppen

Artplatform

Audiorama

Azote

BAC, Baltic Art Center

Bonniers Konsthall

Bygdegårdarnas Riksförbund

Cora kulturtidskrift

Cykelfrämjandet

DIK

ETC El

Falkenbergs konstskola

Fastighetsägarna

Filmform

Folkets Hus och Parker

Folksam

Förnyelselabbet

Gerlesborgsskolan

Grafikens Hus

Grafikskolan

Grafiska Sällskapet

GS, Facket för skogs-, trä- och grafisk design

Handels

Hembygdsförbundet

HSB

Hyresgästföreningen

K2A

Konst & Teknik

Konstnärscentrum Öst

Kritiklabbet

Kvinnohistoriska

Landskapslaget

LO, Landsorganisationen i Sverige

LLP, Larsson Lindstrand Palme Arkitektkontor

Marabouparken

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet

Nyréns Arkitektkontor

Nätverkstan Kultur

Rejmyre Art Lab

Riksföreningen Våra Gårdar

Romani Glinda

Röda Sten Konsthall

SAK, Sveriges Allmänna Konstförening

SAP, Socialdemokraterna

SMF, Svenska Musikerförbundet

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

SPACESCAPE

Spridd arkitekter

Studiefrämjandet

Stenebyskolan

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkbildning

Sveriges Arkitekter

Sveriges Konstföreningar

Skulptörförbundet

Söderberg & Partners

The New Division

Upphandlingsbryggan

Wikimedia Sverige

Österängens konsthall

Erbjudanden från Grafiska sällskapet till andra medlemmar i Konstfrämjandet