Kontakta oss

Undrar du något, eller vill du föreslå ett samarbete?
Hör av dig till oss.

Adress
Swedenborgsgatan 1
118 48
Stockholm
info@konstframjandet.se

Per Hasselberg
verksamhetsledare
076-170 32 73
per.hasselberg@konstframjandet.se

Niklas Östholm
intendent
073-510 32 69
niklas.ostholm@konstframjandet.se

Maria Ragnestam
verksamhetsutvecklare norr
maria.ragnestam@konstframjandet.se

Patrick Kretschek (tjänstledig)
verksamhetsutvecklare mitt
patrick.kretschek@konstframjandet.se

Åsa Mårtensson
verksamhetsutvecklare syd
070-640 32 93
asa.martensson@konstframjandet.se

Paulina Granat
kommunikatör och producent
paulina.granat@konstframjandet.se

Lars Petrini
ekonom
lars.petrini@konstframjandet.se

Fakturor mejlas till inbox.lev.972184@arkivplats.se

Nationellt nyhetsbrev

Anmäl dig till Konstfrämjandets nationella nyhetsbrev här, för information om Konstfrämjandets händelser i hela landet.