Upphovsrätt

Konstverken på denna hemsida skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729).

Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjande som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt www.bildupphovsratt.se.

Vid önskan att nyttja verket skall Bildupphovsrätt kontaktas, telefon 08 – 54 55 33 80, fax 08 – 54 55 33 98 eller e-mail bildupphovsratt [at] bildupphovsratt.se.