Jan Rydén — Allborgarrätten

Vi vet hur vi ska uppföra oss i skog och mark, men i staden är vi osäkra på både rättigheter och skyldigheter. Trots att vi lever i ett alltmer urbant samhälle.

Vi har sedan länge en sedvänja som styr våra rättigheter och skyldigheter när vi rör oss i naturen: Allemansrätten. Men de flesta av oss lever numera i städer, och inflyttningen fortsätter. Svenskarna är av hävd inget urbant folk, självbilden har länge varit kopplad till naturen, en alldeles särskild känsla för naturen. Vi saknar motsvarigheten till en allemansrätt i stadslandskapet, vi saknar en kodifierad urban sedvänja kring våra friheter, rättigheter och skyldigheter.

Läs mer om Allborgarrätten

Allborgarrätten gick att lyssna på 22 maj – 30 oktober 2017.

Visa alla