Ninna Berger — 8 timmar natt

Ljud kan förflytta oss i både tid och rum. Inte bara enskilda distinkta och tydliga ljud, som vi kanske förknippar med en särskild plats. Ljud kan vara som doft omkring oss, flera mer eller mindre distinkta ljud som bildar en atmosfär. Bekanta på ett sätt så att vi inte tänker på dem förrän de lyfts ur sitt sammanhang.

Ninna Berger har spelat in nattliga ljud på en gata i Rom. Utan minsta rörelse förflyttas vi till södra Europa. Samtidigt står vi på Swedenborgsgatan 1, i Stockholm. Två platser, på varsin sida av dygnet, möter varandra. 8 timmar natt är en del av arbetet 24 timmar natt.

Ninna Berger beskriver själv 8 timmar natt så här:

”Under tre månader bodde jag på en gata i Trastevere, i Rom. En gata som ur Roms perspektiv inte skulle betraktas som speciellt högljudd, men som nattetid förvandlades till en ljudmatta av skratt, diskussioner, rop, hejaramsor, sjungande ensamvargar, förbikörande scootrar och sopbilar. Under nätterna blev jag ofta väckt flera gånger. Jag började undersökande att spela in ljuden som kom in i min lägenhet, och vad jag upplevde som mystiska aktiviteter. Inspelningarna är en iakttagelse av den nattliga urbana miljön som speglar en mentalitet och den urbana kulturen. Stockholmsnatten blev påtaglig tyst efter min hemkomst, nästan som en ringande tystnad i öronen, och ibland oroande stillsam. Borde inte stadsliv generera ljud?

Ninna Berger är textilkonstnär som arbetar med skulptur och installation. Under 2014-15 vistades hon som AIR i London (Iaspis/SPACE) och på Circolo Scandinavo i Rom. I november 2016 ställer Berger ut solo på Galerie A.M.180, Prague och våren 2017 duo på hangmenProjects, Stockholm.

8 timmar natt gick att lyssna på oktober – november 2016.

Visa alla