Carl Lindh och Magnus Thierfelder — Fokus på nästan ingenting

Först ut i Ljud i porten är Carl Lindh och Magnus Thierfelder med verket Fokus på nästan ingenting, som de beskriver så här:

Vad händer när nästan ingenting händer? En trumvirvel följs av en annan trumvirvel, som följs av ännu en och så vidare, alla med olika karaktär, intensitet och längd.

En trumvirvel skapar ett ögonblick av aktiv väntan och av förväntan – en spänning. Trumvirveln skapar ett fokus och en koncentration för något att uppstå – en reva i det specifika ögonblicket.

Vad som följer är tystnad – eller mer korrekt, vad som följer är vad som inte verkar vara något särskilt och vad som uppstår är att du faller tillbaka i den ständigt föränderliga ljudbilden i din vardag.

Trumvirvel, ännu en.

I repetitionen framträder något ytterligare. I det moment som uppstår efter varje virvel växer gradvis en medvetenhet om vad som försiggår runt omkring dig, om de detaljer som omgivningen i din vardag består av.

Betona – accentuera – bekräfta.

Vi vill tänka på det som en hyllning till ögonblick som passerar.

Fokus på nästan ingenting gick att lyssna på juli-september 2016.

Visa alla