Bortom de blå bergen Lindesberg: Gränseskogen

Bortom de blå bergen

Bortom de blå bergen är ett deltagarbaserat pilotprojekt där Konstfrämjandet tillsammans med tre kommuner: Lindesberg, Kumla och Degerfors, speglar lokala förutsättningar och involverar flera olika grupper. Först ut var Kumla kommun genom konstnären Jelena Rundqvists arbete Jag är Stenart. Nu står vi i startgropen för arbete i Lindesbergs kommun med utgångspunkt i Gränseskogen tillsammans med konstnären Hanna Wildow i samarbete med sjundeklassare på Storåskolan. Läs mer om bakgrunden till projektet här.

Gränseskogen
I motsats till dagens yngre industriskogar präglas Gränseskogen av att träden fått leva i fred under en lång tid. Att skogen var svårtillgänglig och tillväxten låg spelade säkert en roll – den var därmed av litet intresse för Domänverkets skogsbruk. Den mossrika barrskogen består av högresta gamla träd från första hälften av 1800-talet med ett myller av liggande stammar och död ved. Träden växer och dör, faller omkull och bryts sönder av insekter och svampar för att återgå till naturens oändliga kretslopp. En miljö som gynnar en mångfald av liv. Området skyddades på 1950-talet eftersom det redan då ansågs vara ett unikt urskogsområde inom Klotens stora kronopark.

Storåskolan
Arbetet i Lindesbergs kommun sker i samarbete med årskurs 7 på Storåskolan i Storå, 3,5 mil från Gränseskogen. I Storå bor knappt 2000 invånare av Lindesbergs kommuns 23 000 invånare. Till skillnad från Gränseskogen är Storå, trots sin litenhet, en plats med mycket rörlighet, då Lindesberg är den första tillfälliga anhalten i landet för många nyanlända.

Open call för konstnärer

Konstnären Hanna Wildow kommer att arbeta med Bortom de blå bergen i Lindesbergs kommun. Genom ett open call sökte vi efter en konstnär med intresse och erfarenhet av pedagogiskt arbete och deltagarbaserade processer. Genom målmedveten pedagogisk verksamhet producerar konstnären ett eller flera konstverk, baserade på plats och sammanhang, tillsammans med deltagare. Arbete utgår från Gränseskogen och formas tillsammans med deltagarna i en öppen undersökande process. Skogen som plats, material och sammanhang leder arbetet. Produktionen innebär möten mellan olika grupper av deltagare: barn och unga, representanter från civilsamhälle och offentliga myndigheter. Läs mer om Hanna Wildows praktik här.

Visa alla