Bortom de blå bergen Degerfors: Ett hemligt språk och en pandemi — Balansen mellan planering och öppenhet

Inför varje workshop har konstnärerna en liten planerad del och beskriver sig sedan som 100% öppna i varje möte. De bestämmer inte i förväg vad som ska komma ut ur en workshop. Workshopen är allstå ingen form som används för att befästa något förutbestämt och inte heller till för att skapa innehålle som ingår i en specifik form. När konstnärerna möter barnen i det här projektet har demed sig en på förhand formulerad frågeställning, för att sedan helt och hållet – spontant och öppet – se vart den leder. Efteråt går de tillbaka, jobbar med det konstnärliga arbete och frågar sig: Vad är det här för någonting? Vad är en relevant och fruktbar respons på det här? Hur tar vi det här vidare? För att i nästa workshop kom- ma tillbaka med reflektioner till deltagarna och säga: ”Ok, förra gången så hände det här, ni visade oss det här, och det blev liksom ett språk, ett alfabet. Kan ni berätta mer om det här? Vad betyder det här egentligen? Hur hänger det här ihop med Sveafallen?” Och så fortsätter de gemensamma undersökningarna.

Signe Johannessen träffar eleverna på Parkskolan och Strömtorps- skolan i projektets andra workshop. Inför träffen har hon och Erik Rören samlat in alla de tecken som uppstod under tecknandet i den första workshopen. Nu tas tecknen fram igen för att tillsam- mans med barnen titta på dem som ett hemligt språk eller alfabet. Eleverna adderar nya tecken till språket där upplever att något saknas, sedan gör de ytterligare teckningar för att beskriva vad tecknen kan ha för betydelse.

Kartorna som alla deltagare gjorde under den första workshopen tas fram igen och nu försöker man se om det finns vissa punkter
i Sveafallen där många barn upplevt något särskilt. Platserna med extra mycket aktivitet kommer sedan att fungera som riktlinjer för var skatter kan hittas i den avslutande finalen av projektet. Troll, portaler och mystiska lila sken märks ut på kartan.

Den 19/3 ställdes resterande workshoppar in p.g.a. Covid-19 vilket innebar att Åtorps skola, Svartå skola och Brukets skola olyckligtvis blev utan sin andra workshop.

Visa alla