Konstfrämjandet i Almedalen 2024 — Samtal med KG Hammar och invigning av nytt verk i Visby Domkyrka

The Biodiversity Plan - For Life On Earth, Visby Domkyrka, 2024. Foto: Knut Stahle

Under Almedalsveckan 2024 presenterar Konstfrämjandet, i samverkan med Visby Domkyrka och The New Division, ett nytt verk och ett publikt samtal om naturens betydelse för människan.

År 2022 antogs "The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework" – ett FN-ramverk för hur vi ska skydda, bevara och återställa den biologiska mångfalden i världen. Ramverket är omfattande och bär på en del kommunikativa utmaningar, därför arbetar den kommunikationsstrategiska byrån The New Division med att ge det en paketering som på ett effektivt sätt kan förmedla innehållet till allmänheten. Inom detta arbete presenteras nu ett samarbete mellan The New Division, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Visby Domkyrka och Konstfrämjandet Gotland.

I Domkyrkan kan du under Almedalsveckan ta del av FN-ramverket under det nya namnet The Biodiversity Plan - For Life On Earth, i form av ett konstverk som skapats i samarbete mellan hantverkare och konstnärer verksamma på Gotland. Ytterligare ett verk, med samma motiv, går att se i Vårdklockans kyrka under samma period.

Som en del av Almedalsveckans program presenteras även ett samtal om naturens betydelse för människan på ett existentiellt plan, mellan tidigare ärkebiskop KG Hammar och Jakob Trollbäck som grundat The New Division. Samtalet modereras av Siri Maassen.

Se programpunkten för samtalet i Domkyrkan i Almedalsveckans program här.

Visa alla