Hur kritisk är konstkritiken?

Konstfrämjandet och Svenska Konstkritikersamfundet bjuder in till ett samtal om tillståndet i konstkritiken.

4 juni, kl 18:30

I essän "Konstkritiken har blivit lam och läsarna snarstuckna” som publicerades i senaste numret av nättidskriften Parabol diskuterar kritikern och konstnären Sonia Hedstrand konstkritikens nuvarande situation. Med utgångspunkt i denna text kommer panelen diskutera frågor om vad som påverkar kvaliteten på kritiken och om läsarna blivit förvirrade av det förändrade medieklimatet, samt huruvida svenskarnas konflikträdsla är ett problem i sammanhanget.

Medverkande är Sonia Hedstrand, konstnär och konstkritiker, Valerie Kyeyune Backström, biträdande kulturchef Expressen och Mårten Arndtzén kulturjournalist och konstkritiker, Sveriges Radio. Niklas Östholm, Folkrörelsernas Konstfrämjande leder samtalet.

Begränsat med plats, anmäl intresse till niklas.ostholm@konstframjandet.se, senast måndag 3 juni.

Välkommen till ett samtal om tillståndet i konstkritiken, var den befinner sig i dag och hur den har hamnat där.

I samarbete med AICA, Svenska Konstkritikersamfundet

Visa alla