Bortom de blå bergen Degerfors: Avslutning — Skattjakt i Sveafallen

Morgonen den 21 september får tolv elever på Svartå och Åtorps skola ett meddelande från Rören/Johannessen i form av en video- hälsning som lagts upp på Youtube. Erik och Signe berättar för barnen att de sitter fast i en pandemi. De är så ledsna, men kan inte komma till Degerfors. Barnen måste slutföra uppdraget och hitta Den tredje sanningen på egen hand. Den tredje sanningen uppen- barar sig endast nu, under den rådande globala pandemin, och kan bara upptäckas om man med kartans hjälp har funnit de fyra skatterna och slutligen passerat genom portalen med dem.

Med hjälp av pedagogen Agneta Wallin från Svartå skola och en inhyrd buss tar sig eleverna under förmiddagen till portalen under det gamla brukets järnvägsspår för att påbörja äventyret. På plats möter Kerstin Wagner från Konstfrämjandet upp för att dela ut de handtryckta kartorna och slå följe med gruppen på den två timmar långa vandringen runt Sveafallen. Under skattjakten får eleverna använda sig av kartorna för att hitta fram till de fyra skatterna – skulpturer i form av tre ägg med mystiska mönster samt en tripod, som på förhand placerats ut runtom reservatet.

Någon vecka senare är det Bruksskolan tur att delta i uppdraget och efter det ger sig även Strömtorpsskolan och Parkskolan ut på den 3,5 km långa turen. Spänningen är stor när samtliga elever ger sig ut för att hitta Den tredje sanningen.

Färdigställd portal mot Sveafallen. Foto: Kerstin Wagner

Detalj från portalen/ tunneln. Foto: Kerstin Wagner

Skattjakt inne i Sveafallen med handtryckta kartor i hand. Foto: Kerstin Wagner

Varje skattjakt tog ca. 2 h, när konstverken väl hittades fick eleverna också behålla dem. Foto: Kerstin Wagner

Den handtryckta kartan från Karlskoga/ Degerfors grafikverkstaden. Foto: Kerstin Wagner

Kartan utformades med utgångspunkt i elevernas hemliga språk. Foto: Kerstin Wagner

Visa alla