Bortom de blå bergen Degerfors: Ett brev från Rören/ Johannessen — Allt har förändrats

Den 8 Maj var det planerat för att en stor final och avslutning av projektet skulle äga rum i Sveafallen med samtliga deltagare i samlade samtidigt. Hundra elever skulle få delta i en stor performativ performance, som samtidigt skulle filmas av anlitade professionella filmare. Filmen skulle sedan klippas ihop för att bli ett sista gemensamt konstverk och ett dokument för framtiden. Lunch och festligheter var tänkt att avrunda projektet för pedagoger, elever och alla inblandade i projektet.

Pg.a. pandemin fick arbetet ta en annan vändning. I maj 2020 fick de medverkande skolorna i projektet istället ta emot ett brev från Rören/ Johannesen. Läs brevet här nedan:


Allt har förändrats. Det vi trodde vi visste och litade på har kastats omkull. Vi sitter fast. Vi får inte resa bort. 2020 är ett år vi sent kommer att glömma. Ingenting kommer bli precis som förut. Gömmer det sig en magisk portal i denna tid? I denna situation?

Efter våra möten med barnen i Degerfors under det tredje och sista året av projektet Bortom de blå bergen har en ny karta över Svea- fallen vuxit fram. Barnen har med sin kunskap och sitt tecknande pekat ut nya positioner och platser och helt nya saker att leta efter. Sveafallen har som ni vet historiskt präglats av två olika sanningar. Man trodde länge att området en gång varit ett gigantiskt vatten- fall, större än Niagarafallen som sedan torkat ut. Sedan upptäcktes att så inte varit fallet. Platsen har istället uppstått genom istider och landhöjning. Nu, genom barnens arbete och i mötet med oss konstnärer har en tredje sanning växt fram. Den tredje sanningen. Den tredje sanningen uppenbarar sig endast under den rådande globala pandemin, sommaren 2020. Den kan endast upptäckas när man gått genom portalen och ut i Sveafallen med den nya kartan i sin ägo. Den tredje sanningen är ett konstverk som innebär ett äventyr och ett nytt sätt att utforska och uppleva Svefallen på. Utifrån kartan kan man hitta de resterande fyra pusselbitarna i verket. Tre ägg och en behållare. Om man efter skattjaktens slut har gått genom portalen mitt i pandemin och har kartan, de tre olika äggen och behållaren i sina händer har man lyckats med konstverket. Då har man varit med om den konstnärliga resan i Sveafallen och äger sedan Den tredje sanningen.

Bevara verket in i framtiden, det kan komma att bli värdefullt som kunskapsbärare och minne när en annan tid kommer. Tiden och barnen kommer att förändras men Den tredje sanningen kommer att bestå! Verket finns i en begränsad upplaga och barnen är själv- klart de första skattjägarna i äventyret.

På grund av vår dystopiska samtida verklighet (som i och för sig är just varför portalen aktiveras just nu och anledningen till att Den tredje sanningen behövs nu) sitter vi konstnärer nu fast och kan inte leda det slutliga uppdraget: Att hitta skatten. Den tredje sanningen. Barnen måste göra det själva, med hjälp er, lärare och pedagoger. Men förtvivla ej! Kartan kommer att visa vägen och när portalen uppenbarar sig är det dags att ge sig ut på äventyret!

Vi kommer att skicka ett videomeddelande till skattjägarna och er ledarna som skall ses vid portalen med kartan i hand i början av äventyret.

Vi hoppas och tror att detta kan bli en spännande och magisk avslutning på samarbetet med lärarna i Degerfors och alla fantastiska medskapare som varit delaktiga i skapandet av Den tredje sanningen.

Mvh, Rören/Johannessen

Visa alla