#6 – 22 Juli: Per Kristian Nygård

Repetition som en form av förändring # 7, en del i en serie av 13 träsnitt. Träsnitten är avtryck från skärbrädor hittade i hyreshuset Elgsetergate 30b i Trondheim, 2013. Spåren i skärbrädorna kommer från de köksknivar som använts på dem under trettio års tid, vilket skapat en omedveten och repetitiv bild av de dagliga rutinerna som pågått i huset. Redan 1950 fick de boende veta att hyreshuset skulle rivas för att ge plats åt en bredare väg, och de har levt under rivningshotet sedan dess. Standardtillämpning av färdiga element i bostadsarkitekturen gör skärbrädorna i en köksinredning allt mer lika, det enda som skiljer dem åt är hur vi lämnar spår av förfluten tid. Repetition som en form av förändring # 7 är en abstrakt bild i en serie av tretton icke-linjära berättelser.

Visa alla