#1 – 27 Februari: Carl Johan Erikson

Carl Johan Erikson (f. 1966) är konstnär och har under många år arbetat med ett större projekt som utgår ifrån hans egen bakgrund i den svenska väckelserörelsen. Genom konceptuella dokumentationer och performativa tekniker har han problematiserat och undersökt fenomen i den frikyrkliga miljön. Han har även intresserat sig för religiösa föreställningar i relation till naturen.

Visa alla