#4 – 29 Maj: Johan Redin

Min vistelse på myren var som fältarbetande filosof, en fältanalys där torven fick skriva åt mig, stora hål som sög mig fast. Jag ville gå över myren, men den ville hela tiden hålla mig kvar. Stod jag still så sjönk jag, och ju djupare desto svårare att ta mig vidare. Vi samarbetade mot varandra. Att hålla kroppen i rörelse höll också tanken i rörelse, föreställningar om hur människans intrång och tillbakadragande förhåller sig till växtprocesser, djurprocesser, tidsprocesser.

Visa alla