#2 – 27 Mars: Hanna Ljungh

I bilderna Vivisection I: Panorama 2 & 3 iscensätter Ljungh geologiska utgrävningar där lager av tid blottläggs och gestaltas fysiskt. Motiven består av återvunnet byggnadsmaterial, jord, kläder och andra föremål som betyder något för henne själv. Ljungh arrangerar och bygger upp verken i sin ateljé. Bilderna talar om tid, de är en planerad undersökning av något som är både minne och materia, nutid och dåtid och kanske även en framtid.

Visa alla