Skogen mellan oss — Antologi

Skogen har kommit att bli en central fråga som engagerar allt fler i samhället. Mellan 2019 och 2022 drevs ett omfattande konstprojekt med skogen i fokus, mellan sex Konstfrämjandedistrikt i Mellansverige. 2023 släpptes en antologi om projektet.

Av en händelse kom ett brett samhällsintresse för skogen att växa parallellt med projektet Skogen mellan oss, och i dag står frågan om våra skogar i centrum. Projektet engagerade under sina tre år – under pågående pandemi – föreningsliv och enskilda på ett femtontal platser, byar och mindre orter. 125 konstnärer deltog, en mängd platsspecifika verk skapades. Precis som i andra större tematiska konstprojekt har det varit ett stort kunskapsutbyte mellan konstnärer, samarbetsparter och allmänheten.

I antologin Skogen mellan oss berättar 13 skribenter personligt om utställningar och händelser som projektet skapade, om möten, konst, och om sina egna ingångar i skogen. Antologin rymmer vid sidan av detta en mängd bilder på konstnärernas verk och aktiviteter, de flesta tagna av konstnären och fotografen Ida Lindgren. Hon har även bidragit med tre tematiska bildsviter. Antologin är formgiven av Johanna Tham.

"Malin delar ut ritpapper och kolbitar. Landskapet, skogen, växer snabbt fram under handen, lättare att skissa än jag trodde. Jag ritar av kol med kol. Ritar av skog på skog."
– Sven Olov Karlsson, ur Gamla kompisar i skogen

"Kan en liten forskningsstation bidra till att skapa alla dessa tankeväckande konstverk och väcka människors nyfikenhet och inre dialoger?"
– Ava Rasolpour, ur Platserna vi formger och platserna som formar oss

Onsdagen den 20 september 2023 släpptes antologin, med release på Hospitalet i Ulleråker i Uppsala. Under en kväll presenterades Skogen mellan oss av konstnärer och medverkande i antologin. Medlemmar i en av Naturskyddsföreningens lokala skogsgrupper berättade om de arbete de bedriver för att skydda en skog i Uppsala.

Medverkande skribenter i antologin Skogen mellan oss
Ava Rasolpour, Karin Faxén Sporrong, Torhild Elisabet Sandberg, Sven Olov Karlsson, Silvia Colombo, Sebastian Johans, Niklas Darke, Heba Habib, Tina Mathisen och Johan Jansson, Anders Rydell, Sebastian Kirppu, samt Niklas Östholm som varit antologins redaktör tillsammans med Patrick Kretschek.

Konstfrämjandedistrikt i projektet Skogen mellan oss
Bergslagen, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppland och Värmland.

Beställ antologin
Kontakta Niklas Östholm, niklas.ostholm@konstframjandet.se

Skogen mellan oss (antologin) finansierades av Svenska Postkodstiftelsen och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Läs mer om projektet här.

Visa alla