Böcker

Genom åren har Konstfrämjandet producerat böcker både i egen regi och i samarbete med andra aktörer och grupper. Titlarna finns till försäljning på vårt kansli. Det går även bra att beställa dem här

För att beställa hem böcker, mejla niklas.ostholm@konstframjandet.se.

För köp på plats, välkommen till vårt kansli på Swedenborgsgatan 1, Stockholm. Öppettider kan variera.

Kontakta per.hasselberg@konstframjandet.se för frågor kring besök.

Samtliga priser är angivna inkl. moms.

Utgivet av Konstfrämjandet

Barn i stan — Får de rum? (2023)
Gunilla Lundahl
Journalist och författare Gunilla Lundahl bjöds in till att skriva en rapport om hur samhället förhållit sig till barnet och dess liv i den urbana miljön efter ett beslut av Farsta stadsförvaltning att lägga ned parkleksverksamheten i Fagerlidsparken 2019. I rapporten söker Lundahl förstå vilken kamp och vilka visioner som möjliggjort synen på barns behov idag, och vad vi tar för givet men kanske bör kämpa desto hårdare för att behålla.

Skogen mellan oss (2023)
Red. Niklas Östholm och Patrick Kretschek
180 kr för privatpersoner och 250 kr för institutioner och organisationer.
13 skribenter berättar personligt om utställningar och händelser som skapades inom projektet Skogen mellan oss (2019-2022), om möten, konst, och om sina egna ingångar i skogen. Antologin rymmer vid sidan av detta en mängd bilder på konstnärernas verk och aktiviteter, de flesta tagna av konstnären och fotografen Ida Lindgren

Lilian Lindblad Domec (2021)
Gunilla Lundahl
200 kr
Journalist och författare Gunilla Lundahl skriver om Lilian Lindblad Domec – målare, filmskapare, aktivist och tecknare. Svårigheterna med att kategorisera Lilian Lindblad Domecs (1922 – 2017) konstnärskap kan vara en förklaring till att hon inte blivit ett välbekant namn i svensk konsthistoria.

Floran – Mammas hus i Lainio (2021)
Red. Hans Isaksson, Lisa Torell, Jonas Williamsson
200 kr
Dokumentation en del av konstprojektet Residence-In-Nature som pågick åren 2017-2021 med utställningar på Norrbottens Museum i Luleå och hembygdsgården Marttigården i Lainio. Deltagare: Johanna Gustafsson Fürst, Ingvild Holm, Hans Isaksson, Åsa Jungnelius, Esko Männikkö, Oscar Männikkö, Gustaf Norden-Skiöld, Lisa Torell, Markus Vallien, Jonas Williamsson m.fl.

Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält (2020)
Red. Sebastian Dahlqvist, Macarena Dusant, Ulrika Flink
150 kr för privatpersoner och 250 kr för organisationer. Intäkterna går till en fond med syfte att stödja projekt som bidrar till ett avkoloniserat och avsegregerat konstfält.

Tiden på jorden (2020)
Luleåbiennalens katalog 2020.
Endast kostnad för porto

Bakom gardinerna – hemmet i svensk konst under nittonhundratalet (2018)
Katarina Wadstein MacLeod. Konstfrämjandet och Atlas förlag
180 kr
I boken diskuteras konstnärliga gestaltningar av hemmet under två perioder: sekelskiftet 1900 samt 1960- och 70-talet. Katarina Wadstein MacLeod, docent i konstvetenskap, undersöker hur det radikala i konsten börjar i det vardagligaste.

Konst för alla (2017)
Red, Sara Edström
Endast kostnad för porto.

Jubileumsantologi: Konstfrämjandet 70 år (2017)
Red. Niklas Östholm
170 kr
En spännande resa från ett dunkelt mötesrum 1945 och drömmar om grafik för alla, till deltagarbaserade aktiviteter i offentliga rum idag. I ljuset av historien tecknas, utifrån olika teman, konturerna av var Konstfrämjandet befinner sig just nu.

Folksamhuset. Arkitekturen, konsten och interiören (2017)
Red. Niklas Östholm. Utgiven tillsammans med Folksam
180 kr
Genom den tidigare Folksam-medarbetaren Stig Karels berättas om husets arkitektur, konst och interiör. Boken är upplagd som en av Stig Karels visningar av huset, där personporträtt varvas med historiska händelser och reflektioner kring konst och estetiska uttryck.

Den fria leken. Modellen, Ballongen och konsten som aktion (2017)
Red. Katrin Ingelstedt
140 kr
I boken diskuteras den fria leken som en metod att skapa ett aktivt samhälle av och för medborgaren. Leken är en unik frizon i gränslandet mellan ett pedagogiskt instrument för anpassning och en radikal modell för frigörelse.

Side-Show (2017)
Red. Therese Kellner och Nina Øverli
120 kr
Vad är det som håller oss samman och vad är det som skapar ett samhälle? Det är frågor som konstnärerna i Side-Show har engagerat lokalbefolkning Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Gislaved med, i temporära och performativa arbeten. Boken rymmer såväl samtal med andra arrangörer som diskussioner om konstens och kulturpolitikens möjligheter att finna nya vägar, för att nå en publik utanför de etablerade konstinstitutionerna.

Glas är massa i rörelse (2017)
Red. Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson, Malin Pettersson Öberg, Axel Andersson
160 kr
Vad innebär det att gå från industrisamhälle till postindustriell kunskapsekonomi? Från levande landsbygd till glesbygd? Massa i rörelse är en konstnärlig undersökning av en plats i förändring. 6 konstnärer ger skilda perspektiv på olika sidor av det småländska Glasriket.

Plats till plats (In English: Place to Place) (2017)
Red. Lisa Torell
120 kr
I boken berättar 9 konstnärer om sitt arbete med konst på en plats. Och hur konsten både blir till och blir en del av en plats. Främst på platser utanför etablerade konstrum. Det handlar inte om offentlig konst som vi vanligtvis känner den. Boken visar upp ett spektrum av konstnärliga metoder att arbeta med plats.

Inga kärleksbrev idag heller – fortsatt framgångsrik kostnadsanpassning och löpande effektiviseringar (2015)
Marika Troili
120 kr
I flera år har Marika Troili, konstnär och timanställd brevbärare, följt Posten och sett brevbäraryrket förändras. I boken undersöks vad som händer med yrkesstolthet och kunskap när ett företag försöker effektivisera sin verksamhet genom oräkneliga omorganisationer.

Konstvärlden är fylld av koloniala föreställningar, strukturell diskriminering och klassförtryck – en studie om ungas relation till det etablerade konstfältet (2015)
Erik Annerborn, Emma Dominguez
Endast kostnad för porto

Ta plats! (2014)
Red. Karin Faxén Sporrong, Po Hagström & Niklas Östholm
Endast kostnad för porto

Skiss (2011)
Red. Anders Widoff
Endast kostnad för porto
Antologi med nio rapporter om konst, arbetsliv och forskning. Boken rör sig kring frågor hur arbetslivet kan utvecklas genom konstnärer på plats i arbetslivet, hur en sådan konstnärlig verksamhet ska kunna utvecklas på sina egna villkor utan att förlora integritet och hur man strukturerar och organiserar detta arbete.

Övriga böcker

 • Övergångar (2021)
  Jenny Nordmark. Konstmuseet i Norr. 250 kr

 • Allt för konsten – En bok om Österängens konsthall (2020)
  Red. Johanna Linder. Österängens Konsthall. 200 kr

 • Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar (2019)
  Carl Johan Eriksson, Karin Willén. Jon Brunberg förlag. 200 kr

 • Absolut farmakon – Kärnavfall och evighet som tanke och konst (2019)
  Axel Andersson. Ariel förlag. 200 kr

 • Kalas (2018)
  Lars Ahrrenius, Eric Ercisson. Orosdi Back. 200 kr

 • Fågelsång och betong (2018)
  Mattias Bäcklin, Björn Norberg. Dokument Press. Referensexemplar, ej till salu

 • Johanna Schartau – Att stå på händer (2017)
  Almlöfs förlag. 200 kr (eller 300 kr med film)

 • Panama (2016)
  Lars Ahrrenius, Eric Ericsson. Referensexemplar, ej till salu

 • Allborgarrätten – Försök till en urban allemansrätt (2016)
  Jan Rydén. Arvinius+Orfeus Publishing. 200 kr

 • Den politiska biodlarens bibliotek (2016)
  Erik Sjödin. Ostertorp förlag. 49 kr

 • Tågteve (2016)
  Red. My Lindh. Jon Brunberg förlag. 100 kr

 • 10°C – Recept från Forsmarks skärgård (2016)
  Carl Johan Erikson & Karin Willén. Jon Brunbergs Förlag. 220 kr

 • Föreställningar om det gemensamma (2015)
  Karin Hansson. Revolver Publishing. 75 kr

 • Marie-Louise Ekmans två liv (2015)
  Klas Gustafson. Leopard förlag. 100 kr

 • Barnstugan (2013)
  Mattias Åkeson. Vision Forum. 120 kr

 • Farligt land – Terra Pericolosa (2013)
  Ruben Wätte. Lågtryck förlag. 250 kr

 • Strejkkonsten (2013)
  Ingela Johansson. Konsthall C. 150 kr

 • Att ställa ut i någon annans huvud (2012)
  Camilla Carlsson & Malin Lobell. Art Agent Press. 100 kr

 • Visit Norrtuna (2011)
  Ruben Wätte. Villkatt förlag. 200 kr

 • Att dela ett samhälle (2010)
  Red. Ann Magnusson. Kulturförvaltningen Stockholms Läns Landsting. 200 kr

 • Sossial skulptur (2010)
  Lott Alfreds & Charlotte Åber. Harakulla Express förlag. Endast kostnad för porto

 • Regelmotståndarna – Om konstens att undkomma regler (2007)
  Susanna Alexius. Handelshögskolan i Stockholm. Endast kostnad för porto.

Visa alla