Den fria leken — Modellen, Ballongen och konsten som aktion

I boken diskuteras den fria leken som en metod att skapa ett aktivt samhälle av och för medborgaren. Bokens texter rör sig fram och tillbaka mellan en nutid och sent 1960-tal, och tecknar en bild av en rörelse som använder konstaktionen som metod för att skapa samhällsförändring. Leken är en unik frizon i gränslandet mellan ett pedagogiskt instrument för anpassning och en radikal modell för frigörelse.

Redaktör: Katrin Ingelstedt

Pris: 140 kr

Visa alla