Att ställa ut i någon annans huvud

Hur kan en konstnärlig praktik utanför konstinstitutionerna och inifrån olika arbetsplatser diskuteras och presenteras? Hur möts konst och deltagare? Vad är konstnärligt utrymme? Hur förhåller sig det konstnärliga arbetet till pedagogik och estetiska lärprocesser? Vad innebär olika samverkansformer för konstnärsrollen, för betraktarens roll och för konstens roll i samhället? Camilla Carlsson och Malin Lobell har gemensamt utfört ett flertal längre och kortare uppdrag i samverkan med olika arbetsplatser inom Konstfrämjandets projekt SKISS. Kännetecknande för konstnärernas arbetsprocess är dialogen och projektens fokus på process snarare än produkt.

Boken Att ställa ut i någon annans huvud dokumenterar och gestaltar en deltagarbaserad och situationsspecifik verksamhet under åren 2005–2009. Konstnärerna Camilla Carlsson och Malin Lobells erfarenheter vävs ihop och utvecklar ett kunnande: Om konst som ett sätt att förstå.

Visa alla