Plats till plats / Place to Place

”Det är framförallt inte konst som dessa konstnärer gör, det vore att isolera deras praktik och tankar – snarare är det en dialog om plats de för, som de genom konst öppnar upp, utvecklar och delar.”

Så skriver konstnären Lisa Torell i inledningen till antologin Plats till plats, som hon är redaktör för. Plats till plats är en bok som samlar nio konstnärers erfarenheter av att skapa konstnärliga arbeten för en specifik plats. Det handlar inte om offentlig konst, men väl om konst i olika offentligheter, en konst som tar ett tydligt avstamp i, eller vänder sig mot, en plats som (inte sällan) finns utanför konstinstitutionen. Genom boken får vi en inblick i konstnärliga processer, metoder och val. De nio konstnärerna skiljer sig från varandra samtidigt som de förenas i viljan att skapa konst som på flera nivåer griper tag i och förankras på den plats som konstverket görs för.

Med texter av: Lisa Torell (red.), Kajsa Dahlberg, Henrik Andersson, Annika Eriksson, Martin Tebus, Magnus Thierfelder, Johanna Gustafsson Fürst, Hans Rosenström, Eva Arnqvist.

Boken har tillkommit med stöd från Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Konstnärsnämnden, Universitet i Tromsø (UiT). Design: Research and Development.

Pris: 120 kr

Visa alla