TRÄFF 05

Snart är det dags för den femte nätverksträffen med xKONSTx! Denna gång är vi i Jädraås på Folkets Hus för en heldag på temat “Att bygga plats”!

DATUM: 2 December
PLATS: Jädraås Folkets Hus
TID: 10.30 - 18.00

Fysiskt och socialt bygger vi upp de platser som betyder något för oss: en by, en bygdegård, ett Folkets hus, en kulturförening eller något annat. Platser som självorganiseras, byggs upp underifrån och skapar större sammanhang. Hur skapar vi bäst dessa gemensamma rum som vi kan samlas kring? Hur har andra platser gjort nu och förut? Och vilka metoder kan vi använda oss av idag?

Vi får också besök av Forskningsprojektet “Positioner: den offentliga konstens politiska ekonomi” som bla. drivs av Eva Arnqvist, konstnär och forskare och Catharina Gabrielsson, docent i arkitektur, KTH som bjuder in till en forskningsanknuten workshop om Konst och landsbygdsutveckling för konstnärer, kulturutövare och -producenter – eller dig med engagemang i frågorna.

Anmäl dig HÄR


PROGRAM

10.30 - 13.00 Konst och landsbygdsutveckling – inbjudan till forskningsanknuten workshop med Eva Arnqvist och Catharina Gabrielsson
Hur ser förutsättningarna ut för att arbeta med konstnärliga utvecklingsprojekt utanför institutionerna och storstäderna? Hur kan konst och kultur bidra till utvecklingen på landsbygden? Vilka är drivkrafterna och förhoppningarna, de viktigaste resurserna, hindren och utmaningarna? Forskningsprojektet Positioner: den offentliga konstens politiska ekonomi* inbjuder till en workshop i samarbete med Konstfrämjandet Gävleborg. Syftet med workshopen är att ge utrymme för gemensam reflektion och att utbyta erfarenheter kring det konkreta arbetet på fältet. Inbjudan ställs till dig som är konstnär, kulturutövare och - producent – eller med engagemang i frågorna, gärna med erfarenhet av projektbaserat arbete i samverkan med t ex det lokala föreningslivet. Workshopen ska verka kunskapsgenererande och nätverksstärkande och erbjuda ett tillfälle för reflektion och utbyte.

13.00 - 14.00 Lunch på Kjellas Mack (För dig som deltar i förmiddagens workshop)

14.00 - 14.15 Välkommen och en kort presentation av projektet xKONSTx och Konstfrämjandet Gävleborg

14.15 - 15.00 “Den ofullständiga berättelsen om samlingslokalernas historia ” - Föreläsning av Sebastian Dahlqvist och Elof Hellström med utgångspunkt i kursen Tusen kulturhus och arbetet med Hägerstensåsens medborgarhus. Kursen undersöker huruvida de gemensamma rummen kan utgöra infrastrukturer för en demokratisering av vardagslivet, konsten och politiken. Utifrån begrepp som urbana allmänningar, offentlighet och motoffentligheter vill kursen förstå alternativa former för produktion, distribution och organisering. Sebastian Dahlqvist är konstnärlig ledare för Hägerstensåsens medborgarhus och ansvarig lärare för Tusen kulturhus. Elof Hellström är konstnärlig ledare för Hägerstensåsens medborgarhus och ansvarig lärare för Tusen kulturhus.

15.00 - 15.15 Paus - Fika

15.15 - 16.00 Panelsamtal om att bygga och utveckla verksamheter på mindre orter med Pernilla Erenius - Folkets Hus och Parker region mitt, Peter Oijens - Jädraås Folkets hus, Jon Perman - Konstfrämjandet Gävleborg, Ola Gustafsson - Elastic Gallery.

16.00 - 17.30 Mitt utopiska Folkets (kultur) Hus - samtal och workshop där vi tillsammans skapar bilder, förslag och visioner och med från Pernilla Eurenius - Folkets Hus och Parker, Peter Oijens - Jädraås Folkets Hus och Karin Bäckström - Konstfrämjandet Gävleborg

17. 45 - 18.00 “Tygla mitt sätt att andas”
Performance av [krig]

18.00 Middag på Kjellas Mack
Kjellas Mack håller öppet för en gemensam middag för den som vill.


ANMÄLAN


HUR DU TAR DIG DIT
ADRESS: Jädraåsvägen 28, 816 91 Jädraås

MED BIL
Gävle & Sandviken: Ta E16 mot Sandviken. I sandviken ta väg 302 mot Järbo, Kungsfors och Jädraås. När du kommer till Jädraås ligger Folkets Hus på höger sida.

Hudiksvall/Söderhamn: Ta E4 mot Gävle. I Gävle, ta E16 mot Sandviken. I sandviken ta väg 302 mot Järbo, Kungsfors och Jädraås. När du kommer till Jädraås ligger Folkets Hus på höger sida.

Ljusdal/Bollnäs: Ta väg 83 mot Bollnäs och Kilafors. Strax efter Sibo, ta till höger in på väg 272 mot Lingbo och Ockelbo. Strax efter Ockelbo, ta till höger mot Jädraås (vägen är skyltat) och följ vägen till Jädraås. När du kommer till Jädraås ligger Folkets Hus på höger sidan.

OM DU PLANERAR ATT ÅKA BIL OCH GÄRNA PLOCKAR UPP NÅGON PÅ VÄGEN: Ange det i anmälan så kollar vi om det är någon som vill följa med!

KOLLEKTIVTRAFIK
Konstfrämjandet ordnar skjuts från Ockelbo järnvägsstation.

Till Jädraås
Från Gävle: X-tåg till Ockelbo med avgång 09:06, ankommer till Ockelbo 09:28

Från Sandviken Resecentrum: Buss 44 med avgång 09:10, ankommer till Ockelbo 09:50

Från Bollnäs: X-tåg med avgång 08:51, ankommer till Ockelbo 09:30

Från Söderhamn: Buss 100 med avgång 07:43, ankommer till Bollnäs resecentrum 08:25. X-tåg från Bollnäs resecentrum med avgång 08:51, ankommer till Ockelbo 09:30

Från Hudiksvall: SJ-tåg med avgång 07:00 ankommer till Gävle 08:11. X-tåg från Gävle med avgång 09:06 ankommer till Ockelbo 09:28

Från Ljusdal: X-tåg med avgång 08:12, ankommer till Ockelbo 09:30

Från Jädraås
Till Gävle: SJ-tåg med avgång 18:33, ankommer till Gävle 19:01, eller Buss 26 med avgång 19:32, ankommer till Gävle 20:07

Till Sandviken: Buss 44 med avgång 19:02, ankommer till Sandviken 19:45

Till Hudiksvall: SJ-tåg med avgång 18:33, ankommer till Gävle 19:01. SJ-tåg från Gävle med avgång 19:45, ankommer till Hudiksvall 20:56, eller X-tåg med avgång 19:30, ankommer till Ljusdal 20:48. Buss 53 från Ljusdal med avgång 20:55 , ankommer till Hudiksvall 21:49

Till Söderhamn: SJ-tåg med avgång 18:33, ankommer till Gävle 19:01. SJ-tåg med avgång 19:45 från Gävle, ankommer till Söderhamn 20:28, eller X-tåg med avgång 19:30, ankommer till Bollnäs 20.08. Buss 100 från Bollnäs med avgång 20:40, ankommer till Söderhamn 21:15

Till Bollnäs: X-tåg med avgång 19:30, ankommer till Bollnäs 20:08

Till Ljusdal: X-tåg med avgång 19:30, ankommer till Ljusdal 20:48

Visa alla