xKONSTx

Projektet xKONSTx är ett treårigt projekt med målet att sommaren 2025 genomföra en större och samordnad konsthändelse med geografisk spridning över hela Gävleborg. Vår förhoppning är att denna händelse, och det arbete som leder fram till den, ska kunna ligga till grund för en återkommande konsttriennal.

Vår inspiration är ”Skogen mellan oss” 2021, då Konstfrämjandet Gävleborg tillsammans med en mängd samarbetspartners arrangerade en geografiskt utspridd sommarutställning med bygdemarknadens mångfald som utgångspunkt. Utställningen tog plats både i olika föreningars lokaler men också utomhus.

Den här gången har vi lite mer tid på oss och påbörjar därför projektet med en serie nätverksträffar 2022-2023 till vilka vi i ett första skede bjuder in föreningar, konstnärsdrivna initiativ och lokala aktörer till att samlas, lära och skapa en gemensam plattform att utgå ifrån. Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med Kultur Gävleborg för att skapa en dialog som också involverar länets offentliga institutioner och kommuner, för att på så sätt undersöka förutsättningarna för en gemensam kraftansträngning som kan omfatta och sprida sig över länet.


JUST NU!

I samlad rörelse - Residens och vistelser 2024 - Läs mer om våra Open Calls HÄR


TRÄFF 01
Tema: Drivkraft och samarbete
Långheds Bygdegård
12 November 2022
Mer information HÄR

TRÄFF 02
Tema: Unga, Landskapet och Distansen
Tingshuset, Delsbo
18 Februari 2023
Mer information HÄR

TRÄFF 03
Tema: Konsten och platsen – en inspirationsträff kring residens
Hembygdsgården Kämpens, Bollnäs
13 Maj 2023
Mer information HÄR
Anmäl dig HÄR

TRÄFF 04
Tema: Konsten och platsen – en inspirationsträff kring residens
Dansplats Skog, Skog
17 September 2023
Mer information: HÄR
Anmäl dig HÄR

DIGITAL TRÄFF 01 - OM RESIDENS
Digital träff via zoom
6 November 2023 kl 19.00
Mer information: HÄR

TRÄFF 05
Tema: "Att bygga plats"
Jädraås Folkets Hus
2 December 2023
Mer information: HÄR

TRÄFF 06
Tema: "Platser för konst"
Folkteatern Gävleborg i Gävle
13 April 2024

Mer information: HÄR

DIGITAL TRÄFF 02 - FÖR UTSTÄLLNINGSPLATSER
Digital träff via zoom
2 MAJ 2024 kl 19.00
Mer information: HÄR

Projektet drivs av Konstfrämjandet Gävleborg, med stöd av Kulturrådet, Region Gävleborg och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Visa alla