Konstvärlden är fylld av koloniala föreställningar, strukturell diskriminering och klassförtryck – en studie om ungas relation till det etablerade konstfältet

Konstvärlden är fylld av koloniala föreställningar, strukturell diskriminering och klassförtryck. Hur kan en folkbildande insats bryta sådana mönster?

2014 -2015 har Konstfrämjandet drivit Stockholmsskolan, en öppen kvällsverksamhet där unga vuxna diskuterat samtidskonst på olika platser runtom Stockholm. Parallellt har en studie tagits fram, som beskriver några av de utmaningar det etablerade samtidskonstfältet står inför idag.

Bakom studien står Erik Annerborn (projektledare) och Emma Dominguez (projektutvecklare). Studien har granskats av Macarena Dusant (konstvetare och konsult för projektets rapport). Dokumentet har även granskats av Konstfrämjandets anställda Kim Einarsson, Per Hasselberg och Lisa Nyberg samt René León Rosales, postdoktor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.
Ladda ner studien som pdf

Visa alla