Nya Nya Norrland

NYA NYA NORRLAND är ett konstnärligt researchprojekt i Västernorrland, uppdelat i två sammankopplade delar: ett konstnärsdrivet RESURSCENTRUM och en självpublicerad lokaltidning (NYA NYA NORRLAND).

NYA NYA NORRLAND är ett konstnärligt researchprojekt i Västernorrland, uppdelat i två sammankopplade delar: ett konstnärsdrivet RESURSCENTRUM och en självpublicerad lokaltidning (NYA NYA NORRLAND).

RESURSCENTRUMET är en hybrid mellan en plattform och ett konstverk och syftar till att plocka isär begreppen ”resurs” och ”centrum” och undersöka dessa i relation till exploateringen av naturresurser, urbaniseringsnormer och kolonialism i Norrland. Vad är ett centrum? Vad är en resurs?

Parallellt produceras även lokaltidningen NYA NYA NORRLAND. I tidningen samlas röster, skvaller och intervjuer. Tidningen är döpt efter den Socialdemokratiska lokaltidningen Nya Norrland som gick i graven 1999, men anspelar också på den andra industrialiseringsvåg som nu går igenom stora delar av norra Sverige i den gröna omställningens namn. Tanken är att på ett metaforiskt sätt utgå från idén att det nya Norrland dog 1999, för att på så vis ställa frågorna: Vad blev kvar? Vad tog dess plats? Eller med andra ord vad är det Nya nya Norrland?

Projektet drivs av Jens Strandberg (konstnär/curator) i samarbete med Cecilia Björk (filmare/konstnär), Nina Svensson (konstnär) med flera.

Stort tack till Kulturrådet.

https://nyanyanorrland.com

Instagram/

Visa alla