Europeisk kulturhuvudstad — Kiruna och Uppsala vidare i processen

Eric Magassa "Jag längtar ömhet" Horisont Hospitalet, 2021, Konstfrämjandet Uppland. Foto: Stewen Quigley

Onsdagen 21 februari gav Kulturrådet besked om att både Kiruna och Uppsala har gått vidare i urvalsprocessen som kulturhuvudstad 2029. Bägge städer har i sin ansökan inkluderat Konstfrämjandet som en viktig del i det fria kulturlivet.

"Jag ser fram emot det fortsatta arbetet med ansökan där Konstfrämjandet Uppland som representant för det fria kulturlivet har en viktig roll. Vi hoppas kunna skapa helt nya samarbeten och därmed stärka konstnärernas roll inför nästa del i processen." – 𝐉𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐔𝐝𝐝é𝐧, verksamhetsledare Konstfrämjandet Uppland.

Att bli vald som en av Europas kulturhuvudstäder innebär en möjlighet att visa upp en stad som en plats för kreativitet och mångfald. Detta kan kan leda till nya samarbeten, kunskapsutbyte och ökad förståelse för olika kulturer och traditioner.

“När kulturen bortprioriteras bland stora infrastrukturprojekt i en industriell omställning blir satsningar som det europeiska kulturhuvudstadsåret extremt viktigt för att säkra kulturens plats i en stad som Kiruna.” – 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐑𝐚𝐠𝐧𝐞𝐬𝐭𝐚𝐦, verksamhetsledare Konstfrämjandet Norrbotten

Beslutet om vilken svensk stad som blir kulturhuvudstad fattas i december 2024.

Visa alla