Konstfrämjandet Skåne tillsätter regionens nya konstkonsulent

Bild: Andreas Kurtsson. Foto: Anette Jonsson.

I januari tecknade Konstfrämjandet Skåne ett samarbetsavtal med Region Skåne om att tillsätta en tjänst för en konstkonsulent. Nu i maj tillträder Andreas Kurtsson på tjänsten. Samarbetet innebär ett nytt sätt att arbeta med utvecklingen av bildkonstområdet i Skåne. “Fler regioner borde se Konstfrämjandet som en resurs”, säger Sofia Landström, verksamhetsledare Konstfrämjandet Skåne.

I maj börjar Andreas Kurtsson sin tjänst som konstkonsulent i Region Skåne, där han ska fokusera på att starta och leda samarbeten och nätverk, samt möjliggöra möten med bildkonst och konstnärer i hela regionen. Detta är en viktig del av att skapa en stark infrastruktur för bildkonsten. Kurtsson är konstnär i grunden och har, i kombination med egna projekt, drivit Röstånga konsthall i tre år.

Det ska bli kul att arbeta med Konstfrämjandet Skåne som arbetsplats och ha dem som kollegor. Jag ser fram emot att knyta kontakter, skapa nya nätverk och lyssna på vad verksamma konstnärer har för behov och förväntningar som jag kan arbeta utefter, säger Kurtsson.

Då det inte funnits en konstkonsulent i Skåne sedan 2009 kommer den första tiden innebära att göra en omvärldsanalys och berätta för verksamheter, skolor och konstnärer att konsulenten finns.

En del av tjänsten kommer innebära att göra tydligt för vad som krävs av konstkonsulenten, men framförallt hoppas alla på att arbetsmarknaden för konstnärer ska bli bättre, menar Kurtsson.

Konstfrämjandet Skåne kontaktades av regionen i början av 2023 och har sedan dess arbetat med att definiera och utforma tjänsten. Det har involverat att sätta mål, göra riskanalyser och samråda med andra konstkonsulenter för att förstå hur tjänsten fungerar i olika regioner. En specifik beskrivning av konstkonsulentens roll saknas, vilket har krävt en öppen dialog för att skapa tydliga mål som passar olika behov. Sofia Landström, verksamhetsledare Konstfrämjandet Skåne, betonar att genom att integrera denna tjänst i en organisation som redan främjar konst ger man möjlighet till ett bredare inflytande.

Bild: Sofia Landström.

Konstfrämjandets ändamål i sig är folkbildning, att sprida kunskap och möjliggöra skapandet av konst oavsett var man kommer ifrån. Konstkonsulenten blir en centralfigur för att förverkliga detta på ett bredare plan. Konstfrämjandet, med sin mobilitet och flexibilitet, kan vara en optimal plats för konstkonsulenter och fler regioner borde se Konstfrämjandet som en resurs, säger Landström.

Hon berättar att ett närmare samarbete med regionen innebär att man tillsammans tydligare kan identifiera var bristen på konst och kultur finns.

Genom att samarbeta med regionen kan vi se över statistik och hitta i vilka delar av Skåne det ges verksamhetsstöd, för det visar även var engagemang och möjligheter finns och var det saknas, säger hon.

Detta är andra gången tjänsten som konstkonsulent hamnar på ett av Konstfrämjandets distrikt. Fanny Carinasdotter på Konstfrämjandet Västerbotten delar sedan 2015 tjänsten med Marlene Josefsson på Museum Anna Nordlander, men nu i Skåne är första gången tjänsten läggs helt och hållet på Konstfrämjandet. Region Skåne har två kulturstrateger men såg ett behov av en resurs som kan stötta bildkonstområdet på plats runt om i länet, därför eftersöktes en verksamhet som arbetar på det sättet. Konstkonsulenter är ofta anställda på en institution som ett regionmuseum där man har fler uppgifter än de som ingår i konsulentuppdraget. Genom Konstfrämjandet kan man hålla fokus på det “främjande”, menar Jaana Järretorp, utvecklare bild och form på Region Skånes kulturförvaltning.

Skåne behöver en operativ resurs, dedikerad till att initiera och driva samarbeten och projekt som främjar till exempel barn och ungas delaktighet och möte med bildkonst och konstnärer. Det är en viktig pusselbit för en stark infrastruktur för bildkonstområdet. Med samarbetet mellan Region Skåne och Konstfrämjandet ser vi en god möjlighet att pusselbiten kommer på plats. “...” Förhoppningsvis kan vi inspirera fler regioner till denna typ av samarbete, säger Järretorp.

Konstfrämjandet Skåne arbetar aktivt med olika projekt runt om i Skåne. Utöver verksamhetsledaren arbetar Ana María Bermeo med konst och hälsa, som genom olika projekt utforskar hur konsten kan ge intryck, upphov till samtal och diskussion inom vården. Ellen Bjerborn arbetar med barn och unga med projekt som fokuserar på att man ska kunna ta del av konst oberoende av var man bor i Skåne.

Läs mer om Konstfrämjandet Skåne här.

Visa alla