Den barnkonventionella lekplatsen — Konstfrämjandet Bergslagen bjuder in till seminarium

Baronbackarna. Foto: Jenny Berntsson

Leken, konsten och barnkonventionen har varit utgångspunkten för Den barnkonventionella lekplatsen – ett projekt där barn med hjälp av konstnärer utvecklat fem nya lekmiljöer i Örebro och Kumla. Den 15 maj avrundas det treåriga projektet med ett slutseminarium som lyfter projektets olika delar och bjuder in till diskussion om vidare arbete kring frågor om barn och medskapande.

Den barnkonventionella lekplatsen har varit en unik tvärsektoriell satsning där barn, konstnärer, parkförvaltning och bostadsbolag samarbetat kring formandet av offentliga miljöer. Slutseminariet den 15 maj presenterar processen bakom projektet och erbjuder en fördjupning i hur projekt av detta slag kan öka barns delaktighet och inflytande i sina egna livsmiljöer. Konstnärer och beställare berättar under dagen om erfarenheter, målkonflikter och möjligheter, och utöver detta deltar även inbjudna gäster som arbetar med barn och konstnärliga processer i andra delar av landet.

“Strukturerna för hur man arbetar med lekmiljöer behöver förändras för att kunna möta barns villkor, vilket Örebro och Kumla kommun har börjat göra. I det förändringsarbetet har det varit viktigt att lyfta in konstnärer. De är vana vid att arbeta samskapande med oförutsägbara resultat vilket är nödvändigt för att barn ska kunna påverka. Eftersom det inte finns en specifik metod i det arbetet är det här seminariet viktigt för att se hur det går att göra i praktiken.” –Jelena Rundqvist, projektledare, Den barnkonventionella lekplatsen.

Seminariet äger rum i Kulturkvarteret i Örebro. Under dagen ingår besök hos Konstfrämjandet Bergslagens galleri där det visas en utställning om projektet. För den som är nyfiken går det att besöka utställningen redan från 4 maj då det är vernissage. Seminariet är öppet för alla, men riktar sig speciellt till dig som arbetar med att planera, utforma eller förvalta utemiljöer för barn och unga, och till dig som arbetar med deltagarbaserade konstprocesser eller gestaltad livsmiljö.

Medverkande: Aguirre & Jonnson, konstnärsduo, Mimmi Beckman, planerare på parkenheten och ansvarig för utvecklingsarbetet för att implementera barnkonventionen, Örebro kommun, Jenny Berntsson, konstnär och utvecklingsledare, Resurscentrum för Konst Västmanland, Anna Maria Hellner, samhällsutvecklare och trädgårdsmästare, Örebrobostäder, Pontus Johansson, konstnär, barnkulturdesigner och lärare på Child Culture Design, HDK Valand, Göteborgs universitet, Ulrika Johansson, landskapsingenjör, Kumla kommun, Gunilla Lundahl, författare och journalist, Jelena Rundqvist, konstnär och projektledare för Den barnkonventionella lekplatsen, och Sara Stiber, barnkulturdesigner och verksamhetsledare för Växtverket, Malmö. Seminariet modereras av Veronica Hejdelind, skribent och utredare med fokus på barns rätt till staden.

Fika och en enklare vegetarisk lunch ingår.

Seminariet är kostnadsfritt men du behöver föranmäla dig här:

Fullständigt program släpps på Konstfrämjandet Bergslagens hemsida innan 1 maj.

Kontakt:

Jelena Rundqvist

info@jelena.se

Läs mer om Konstfrämjandet Bergslagen här.

Läs mer om Den barnkonventionella lekplatsen här.

Den barnkonventionellla lekplatsen är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen, parkavdelningarna på Örebro och Kumla kommun samt Örebrobostäder. Projektet och seminariet genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Visa alla