Konstsatsningar i norr — samtal mellan Maria Lind och Maria Ragnestam

Fadlabi, “Sadaqah Jariyah – Till minne av Nils Amund Raknerud”, vindskydd på isvägen i Luleå. Luleåbiennalen 2024. Foto: LKP

Måndag 4 mars arrangerade Konstfrämjandet och Svenska konstkritikersamfundet samtalet “Konstsatsningar i norr”. Det leddes av konstkritikern Birgitta Rubin som bjudit in Maria Lind och Maria Ragnestam för att berätta om sina verksamheter i Norrbotten.

Maria Lind är sedan september 2023 konsthallschef på Kin museum för samtidskonst – Norrbottens länskonstmuseum. Museet öppnade för fem år sedan med uppdraget att samla och visa samtidskonst med Barentsregionen som utgångspunkt. Förutom utställningsrummet i stadshuset i Kiruna har de uppdrag att visa konst i hela Norrbotten. Lind betonar vikten i att förstå de redan etablerade institutioner och verksamheter som finns i regionen, när man som hon kommit utifrån.

Maria Ragnestam är konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Norrbotten, vilket innefattar Luleåbiennalen och den nystartade nomadiska institutionen Verdde. Luleåbiennalen drivs av Konstfrämjandet sedan 2018 och är en länsöverskridande verksamhet där konst finns att uppleva utspritt i regionen. Verdde ska verka för att synliggöra den samiska närvaron i Norrbotten och bidra till en historieskrivning som rymmer fler samiska perspektiv.

Samverkan var ledordet under både Lind och Ragnestams presentationer. Norrbotten är Sveriges till ytan största region och man arbetar med långa avstånd. På grund av såväl politiska som ekonomiska förhållanden blir det viktigt med samarbeten mellan institutioner, utövare och aktörer i Norrbotten för att skapa möjlighet att möta konsten på fler platser. Då det skrivs mycket om de stora satsningar som görs på den gröna omställningen och städer som Kiruna har folk fått intrycket av att det även finns ett stöd som inkluderar kulturen – vilket det inte gör. Kulturen bortprioriteras och därmed behövs dessa samarbeten.

Fortsättningsvis diskuterades behovet av att erkänna det koloniala arvet och den pågående kolonialismen av Norrbotten, och att göra plats för flera perspektiv. Det har bildats en generell bild av den samiska samtidskonsten som aktivistisk för att det är en bild som upprepats gett utrymme, menar Ragnestam. I arbetet med den samiska konsten måste det finnas utrymme för fler perspektiv som närmar sig svåra och vardagliga ämnen med olika uttryck. Lind fortsätter med att betona vikten av att se tillbaka på vad det tidigare har skrivits om och arbetats kring för att synliggöra samisk konst istället för att varje gång börja på ruta ett.

Diskussionen visade att samverkan och kontinuitet är nyckelfaktorer för att främja och förstå kulturella uttryck på ett mer inkluderande och mångfacetterat sätt. Därför, menar Ragnestam, blir projekt som Luleåbiennalen extremt viktiga för Norrbotten då det sker i samverkan mellan olika aktörer i och utanför regionen, kopplar ihop Norrbotten med resten av världen och bjuder in till en nyanserad bild av platsen. Konsthändelser som denna är nödvändiga för att uppmärksamma det som sker i regionen och för att skapa en större förståelse.

För mer information om Verdde och Luleåbiennalen.

Visa alla