Djupa Vistelser — artists in residence

Projektet Djupa Vistelser utforskar plats och värdskap i relation till platsspecifika konstnärliga processer och hur konstnärliga vistelser kan stärka lokala kulturarbetares sammanhang.

Genom bidrag från Ideell Kulturallians möjliggörs uppstarten av två konstnärliga processer hos två av våra medlemsföreningar. Tanken är att projektet ska lägga en grund till hur vi kan arbeta samordnande med residensprojekt i framtiden.


Konstnären Emelie Persson har bjudits in av föreningen Konst i Hälsingland för att arbeta med en process kopplat till Loos Koboltgruva. Från sommaren 2023 till våren 2024 kommer Emmeli Person ett flertal gånger besöka Hälsingland och framför allt Los Koboltgruva. Hon kommer ta fram ett nytt verk som tar sig an nya och gamla myter kring berg och gruvor och ställer det i relation till den materiella verkligheten. Tanken är att arbetet ska utmynna i ett videoverk som ska visas sommaren 2024.

Läs mer på Konst i Hälsinglands hemsida: https://www.konstihalsingland.se/


Konstnären Johanna Hästö har bjudits in av föreningen Backbeatbolaget för att genomföre ett residens uppdelat på flera kortare besök tillsammans med sin dotter Ruth. Ruth och Johanna upptäcker under hösten 2023 och vintern 2024 Sandviken och interagerar med omgivningen för att lära känna orten och samla impulser till konstnärligt arbete i ateljén. Målet är att barnet är en lika aktiv deltagare som den vuxna.

"Residensprogram är oftast inte utformade för familjer och framförallt inte med en tanke om även barnet som en delaktig konstnär. Jag vill i dialog med arrangörerna pröva ett sätt på vilket vuxna och barn (exempelvis barn och förälder) skulle kunna åka på residens tillsammans, där barnet inte är ett bihang utan en konstnärlig motpart."

-Johanna Hästö

Läs mer om Johanna och Ruths projekt här: https://johannahasto.se/till-sandviken-med-en-5-aring/

Visa alla