Det naturliga kontraktet

Tillsammans med konstnärer och naturvetare vill vi skapa olika formuleringar till ett annat förhållningssätt till vårt omgivande landskap.

Kontraktet

Ett kontrakt är en uppsättning regler och förhållningssätt för att underlätta vår samvaro, utifrån bestämda rättigheter, skyldigheter och förbud. Detta gäller mellan oss människor, men omfattar inte vår omgivning (som Michel Serres formulerar i Le contrat naturel). I Det naturliga kontraktet – en vistelse vill vi skapa en plats där ett sådant kontrakt kan påbörjas. Tillsammans med konstnärer och naturvetare vill vi skapa olika formuleringar till ett annat förhållningssätt till vårt omgivande landskap. Hur ska vi närma oss denna plats som ständigt undflyr oss. Kan man genom att ge naturen en tidslighet och historia också ge den dess naturliga rättigheter?

Vistelsen

Det naturliga kontraktet – en vistelse utgår från mötet mellan en konstnär och en naturvetare, som dygnet runt, under en veckas tid, tillsammans kommer att vistas i och arbeta med den Jämtländska naturen. I samråd med de deltagande kommer platsen bestämmas och kan t.ex. vara: ett vattendrag, en myr, i ett naturreservat beroende på konstnärens/naturvetarens specifika inriktning och intresse. På den utvalda platsen kommer ett nedmonteringsbart timrat vindskydd vid varje tillfälle byggas upp av de som ska vistas där. Vindskyddet är utformat med två motstående öppna ”rum” som gör det möjligt för två personer att bo och verka både enskilt och tillsammans. Den fysiska erfarenheten av att tillsammans bygga upp en temporär struktur att arbeta från är av stor betydelse. Under sin vistelse kommer de att på olika sätt samla in och dokumentera olika objekt och förlopp, och genom olika tillvägagångssätt finna sätt att mäta och kartlägga en plats.

Viljan

Konstfrämjandet Jämtland utforskar alternativa platsspecifika metoder för konst och naturvetenskap. Vi har tillsammans med Naturum Vålådalen kontakt med de viktiga naturvetenskapliga arbeten som pågår i regionen och vill med projektet skapa nya samarbeten mellan dessa naturexperter bl.a. trädforskare, torvarbetare, trädplanterare, geologer – och konstnärer. Både för att expandera synen på natur inom de olika fälten, men också för att utforska hur konst kan spela en utökad roll i ett alltmer nödvändigt natur- och miljöarbete. I Jämtland pågår, i och med nationalparksprocessen, en viktig debatt om gränsdragningar kring natur, som kommer att få nationella implikationer. Det naturliga kontraktet kommer att föra in konstnärer i detta sammanhang för att skapa andra perspektiv. För att bäst ta tillvara på dessa kunskaper kommer Konstfrämjandet Jämtland skapa en temporär plats, som ambulerar mellan olika naturtyper.

Visa alla