Konstfrämjandet på Folk och Kultur 2024

Konstfrämjandet bjuder tillsammans med Svenska kyrkan in till samtalet "Dagens kulturarv — framtidens kultur" på Folk och Kultur 2024.

Dagens kulturliv formar och rymmer olika konstnärliga uttryck, utövare och frågeställningar. Urvalet och synligheten inom dagens kulturarv påverkar direkt utformningen av morgondagens kultur. De erfarenheter och den kunskap som samlas nu kommer att vara avgörande för kommande generationer och vår kollektiva självbild. En viktig utmaning ligger i att bredda perspektiven för att inkludera mångfalden av berättelser och uttryck inom kulturlivet.

Panelen utgörs av Marie Starck, kultursekreterare för Svenska kyrkan, Maria Ragnestam, curator och konstnärlig ledare för konstfrämjandet Norrbotten, Afrang Nordlöf Maleikan, internationellt verksam konstnär och Anneli Bäckman, curator Botkyrka konsthall och för residensprogrammet Residence Botkyrka.

Folk och Kultur äger rum 7-10 februari 2024 i Eskilstuna. Programmet innehåller seminarier, workshops och kulturarrangemang där konsten och kulturens roll i samhälls- och demokratiutvecklingen står i fokus.

Läs mer om konventet här.

Visa alla