Geografier

Geografier är projektet Cureras residens för curatorer. Residenset är det första av sitt slag i Norrbotten, och är en en möjlighet för en inbjuden curator att möta den konstnärliga och samhälleliga kontexten i regionen.

Residenset är inte produktionsbundet utan utformas istället som en möjlighet för curatorn att möta den konstnärliga och samhälleliga kontexten i regionen.

Zeren Oruc, från Turiket, är den utvalda curatorn till residenset som utförs i maj 2023.

”Att jag aldrig varit i Sverige förut och aldrig varit så långt norrut spelade såklart in, men jag tror ändå att det var den här specifika regionen som lockade mest av allt. Till att börja med är jag medcurator till ett projekt med ekologifokus, där jag samarbetar med en samisk curator från Norge. Därför fanns redan en önskan om att lära känna landskapet och bekanta mig med de miljöfrågor som är specifika för regionen i stort, men jag tror att det också fanns ett mer personligt skäl.” – Zeren Oruc i intervju med Lucie Gottlieb, projektledare för Curera.

Här kan du läsa hela intervjun på svenska.

Foto: Zeren Oruc. Grafisk form av LKP.

Residenset genomförs med stöd av Resurscentrum för Konst i Norrbotten och i samverkan med SLAiR – Swedish Lapland AiR.

Visa alla