Dokumentation

Ta del av dokumentation från projektet Curera! På den här sidan publicerar vi löpande dokumentationer från Cureras programpunkter.

Curatorer på plats / Curators on site

I den nyligen antagna kulturplanen för Norrbotten 2023–2026 inkluderas för första gången curatorerna som yrkeskår och vi tar därför tillfället i akt att prata om vad som krävs för att ge utrymme för en ofta förbisedd men viktig aktör i konst- och kulturvärlden. Under samtalet delas erfarenheter och tankar om hur det curatoriella arbetet kan ta plats i olika organisationer och bidra till att berika konstlivet i Norrbotten, för både utövare och besökare.

Medverkande / Participants: Mariangela Méndez Prencke (Havremagasinet Länskonsthall Boden) & Anja Örn (Galleri Syster). Modererat av / Moderated by: Maria Ragnestam (Konstfrämjandet Norrbotten).

Videoproduktion av / Video production by: Karl-Oskar Gustafsson.


Curera i glesbygd / Curating in sparsely populated areas

Förutsättningarna som råder och krävs för att arbeta curatoriskt i sparsamt befolkade områden är utgångspunkten för detta samtal. Vi diskuterar hur mål och strategier kan utformas för att ta tillvara på fördelar och parera utmaningar som kan uppstå för glesbygdsbaserade verksamheter. Utifrån platsspecifika kunskaper berörs varför detta curatoriska arbete aktivt behöver erkännas och stödjas.

Medverkande / Participants: Hanne Kirkegaard (curator, Nuuk Art Museum, GL), Tinna Guðmundsdóttir (project manager, Icelandic Art Center, IS) & Jan-Erik Lundström (frilansande curator, SE). Modererat av / Moderated by: Elias Kautsky (Havremagasinet Länskonsthall Boden, SE).

Videoproduktion av / Video production by: Karl-Oskar Gustafsson.


Med arkitektur som curatoriell byggsten / With architecture as a curatorial cornerstone

Möt de nyligt utsedda curatorerna för Luleåbiennalen 2024 i en presentation och ett samtal om hur curatoriella erfarenheter kan bidra till varierande perspektiv på återkommande geografiska platser och förutsättningar. Genom att kontinuerligt utforska gränserna för biennalens utformning lyfts frågor om vad som gör biennalformatet relevant utifrån lokala och internationella kontexter. Hur kan varierande curatoriska uttryck och praktiker bidra till att biennalens innehåll fysiskt tar plats i människors vardag och blir ett närvarande inslag i de frågeställningar som just nu påverkar livsmiljöer regionalt och globalt?

Deltagare / Participants: Aude Christel Mgba (curator och konstvetare, CM/NL) & Bruno Alves de Almeida (curator och arkitekt, BR/NL) – konstnärliga ledare för Luleåbiennalen 2024.

Videoproduktion av / Video production by: Karl-Oskar Gustafsson.


Förnyelse av curatoriella och organisatoriska arbetssätt / Renewing curatorial and institutional working habits

I detta samtal diskuterar vi tillvägagångssätt för att omfördela curatoriell och kulturell makt och tittar närmare på organisationsformer som kan växa fram genom aktiva handlingar av decentralisation. Genom att utforska koncept som gästfrihet närmar vi oss olika handlingar som kan bidra till en mer hållbar konstnärlig framtid genom att exempelvis utveckla långvariga samarbeten och curatoriella praktiker med omsorg för olika professionella utövare och institutioner.

Deltagare / Participants: Jussi Koitela (curator, Frame Contemporary Art Finland, FI), Gonçalo Marques (Northern Sustainable Futures, SE). Modererat av / Moderated by: Lucie Gottlieb (Konstfrämjandet Norrbotten).

Videoproduktion av / Video production by: Karl-Oskar Gustafsson.


Working Conditions and Dream Contracts

Föreläsningsserien Samverkan avslutades med en nätverksträff på Havremagasinet i Boden tillsammans med Svensk Curatorförening och Norsk Curatorförening. Under eventet möttes curatorer från Sverige, Norge och Lettland för att diskutera curatorernas arbetsvillkor i respektive land och hur vi kan bygga hållbara relationer mellan de nordiska och baltiska länderna. Vi fördjupade oss även i frågor och erfarenhetsutbyten om betydelsefulla och innovativa curatoriella metoder samt reflektioner kring hur vi kan skapa en djupare förståelse för curatorsyrket hos institutioner och allmänheten.

Videodokumentationen visar en presentation under eventet av Anne Szefer Karlsen (curator, Norsk curatorförening).

Videoproduktion av / Video production by: Karl-Oskar Gustafsson.

Visa alla