Ballongen lyfter

Ballongen lyfter är ett pilotprojekt med syfte att samtala, samla kompetens, utbyta erfarenheter och utveckla nya metoder för deltagarbaserade konstprojekt i Västmanland.

Projektet inleder under hösten 2016 med en serie träffar för en grupp yrkesverksamma konstnärer från hela länet, som på olika sätt arbetar eller vill arbeta med deltagarbaserade konstprojekt, workshops eller annan konstnärlig verksamhet med pedagogisk inriktning.

Under våren 2017 utvecklar och verkställer gruppen en aktivitet eller händelse tillsammans med barn och unga i samarbete med en fritidsgård i länet.

Med projektet fortsätter Konstfrämjandet Västmanland sitt långsiktiga arbete med att kartlägga och möjliggöra utvecklingen av deltagarbaserad verksamhet i länet. Med Ballongen lyfter vill vi skapa ett levande nätverk för informationsutbyte, hitta nya samarbetsmöjligheter, främja utveckling och nytänkande inom området och upptäcka nya sätt för konsten att nå ut till fler.

Genom deltagarbaserad konst kan man hitta metoder till att lyfta frågor som är relevanta för specifika platser och målgrupper och föra konsten ut i samhället.

Ballongen lyfter anordnas i samarbete med Aguelimuséet, som även fungerar som projektets mötesplats och bas. Under 2014 – 2015 genomförde Aguelimuséet med stöd från Sala kommun och Landstinget Västmanland en förstudie som undersökte behov av och möjligheter för att utveckla den mobila konstpedagogiken i Sala och Västmanland. Utifrån detta har flera olika samarbeten växt fram och Aguelimuséet har blivit en naturlig mötesplats för samtal kring konst och pedagogik.

Ballongen lyfter tar avstamp i Ballongen – lek på riktigt

Under 2015 – 2016 har Konstfrämjandet Västmanland fördjupat sig i området genom projektet Ballongen – lek på riktigt, som undersökt barns fria lek på Råby. Det är med utgångspunkt i de erfarenheter som samtalet börjar. Med Ballongen lyfter, lyfter vi blicken mot hela länet och undersöker konstnärernas erfarenheter, upplevelser och förutsättningar i arbetet med barn, unga och andra grupper i närsamhället.

Vilka metoder kan man använda i verkställandet av ett deltagarbaserat konstprojekt? Hur mycket påverkar platsen och sammanhanget de val man ställs inför? Hur skapar man deltagarprocesser som är konstnärligt relevanta? Vad är konstnärens roll i relation till lärarens, samhälls- och konstpedagogens och institutionernas roll? Vilka svårigheter möter man i arbetet? Hur ser förutsättningarna ut i Västmanland?

Under hösten och våren kan du följa processen via Konstfrämjandet Västmanlands Facebook. Har du tankar, idéer eller frågeställningar kring deltagarbaserade konstprojekt? Hör av dig till Anna Törrönen vastmanland@konstframjandet.se tel. 073-776 92 60

Ballongen lyfter arrangeras av Konstfrämjandet Västmanland i samarbete med Aguelimuséet. Projektet är ett av sju delprojekt i Konstfrämjandets stora satsning på konst för flera, som pågår 2016-2017 och genomförs med stöd från Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Visa alla