Konstnärer och verk

Konstutställningen "Det finns i skogen" sträcker sig över mellersta Gävleborg, från Ljusne vid kusten inåt landet till Ovanåker och voxnan, ner genom Jädraås och Ockelbo mot Sandviken. Här kan du kunna läsa mer om konstnärerna och konstverken som visas i utställningen. Samt några tips på andra utställningar i området som arrangeras av våra samarbetspartners.

Natasha Dahnberg planerade från början att hon skulle jobba med växten vass som material, eftersom hon har en speciell relation till det. Natasha använder vass i sina installationer i kombination med gamla möbler för att visa både krocken och samspelet mellan naturen och människan. Men, i mötet med Ljusne, platsen där hon fick bo och jobba under en period, ändrade hennes planer. Ljusne ligger nära havet, på bägge sidor av den stora älven Ljusnan. Det är en liten industriort som under sin historia fått växa och krympa flera gånger. Just nu är samhället fullt av nedlagda industrier och tomma platser där det tidigare har stått verkstäder men som naturen nu har tagit över. Därför beslöt hon att undersöka platsen som finns i skogen, eller mer exakt: området kring fabriken Ljusne kätting som en gång var ortens stolthet och som nu ligger i ruiner, men där tack vare en grupp entusiaster en mindre del av den gamla byggnaden är ombyggd och rymmer några ateljéer och det konstnärsdrivna galleriet Konstkraft.

Natashas konstnärliga undersökning har gått ut på att samla och skapa berättelser om Ljusne kätting. Hon har filmat, fotograferat och skissat själva fabriksbyggnaden och miljöerna kring den. Hon har pratat med människor som hon träffat där och samlat deras minnen och upplevelser om den här platsen.

I ett av samtalen lärde hon sig att Hälsingland varit rikt inte bara på metallIndustri utan också på linodlingar. Så föddes idén att plantera 50 kvm lin på grusfältet framför kättingfabriken. Tillsammans med medlemmar i föreningen Konstkraft beställde Natasha pallkragar, tio kubikmeter jord, ett kilo linfrö och sådde sedan lin. Ingen av dem har stor erfarenhet att odla lin, så den praktiska odlingen kan ses som en gemensam konstnärlig process som väcker en ny tillhörighet, ett nytt intresse och en ny syn på den postindustriella platsen.

Andra delen av hennes arbete i Ljusne består av skisser av miljöer. Natasha har fascinerats av de tre dominerande färgerna som hon upplevde när hon kom dit för första gången. Björkarna hade precis spruckit ut och var limegröna, himlen var turkosblå och Ljusnan bullrad av vårvatten och hade en brun-svart nyans. Därför har hon färgar papper i lime, turkos och brunt och tecknat med blyerts och tusch allt som hon ser genom ateljefönstren och kring själva fabriken. Natasha känner att hennes tid i Ljusne och kontakten med människorna som driver Konstkraft blivit en start till ett större projekt som ska utvecklas med tiden. Allt detta finns i skogen som finns mellan oss.

KONSTKRAFT LJUSNE
4/7–8/8

Gunnar Forsman arbetar med teckning, målning och träskulptur. Naturen och dess innevånare har i över ett halvsekel varit hans största inspirationskälla. Han skildrar gärna sina naturupplevelser i ord och bild. Folktro, arternas utveckling och beteenden, den biologiska mångfalden och naturvårdens strävanden är viktiga begrepp i min konstnärsroll.

I den högstammiga och åldriga skogen med många trädslag finner han trygghet, frihet och livskvalitet. Skogens sus i vinden får honom att tänka nya tankar. Där skogen gränsar till bryn, ängar våtmarker eller hav finns en artrikedom som berikar hans liv.

>Branden – flykten och återkomsten
>Eldfågeln
KONSTKRAFT LJUSNE
4/7–8/8

En klok person sa en gång till Marcus ”hur ska du hitta det du inte visste att du letar efter om du inte vågar gå vilse?”. Det har stannat hos honom.

– Våga gå vilse!

Marcus Wallström är uppväxt i Edsbyn, ”byn” i Hälsinglands skogar. Genom konsten söker han upplevelser som ger honom förståelser för sånt han inte kan sätta ord på. Det där som på riktigt kan göra skillnad. För att uppmärksamma kunskap behöver vi förstå att kunskap inte alltid går att mäta.

>125 000
KONSTKRAFT LJUSNE
4/7–8/8

Lennart föddes i Ljusne 3 november 1924 som äldsta barn i en syskonskara av fyra. Fram till sin pensionering arbetade han inom träindustrin; sågverket och plywoodfabriken i Ljusne utanför Söderhamn.

Redan vid 15 års ålder hittade han stugan vid Gullgruva som han sedan med skogsbolagets goda minne fick använda livet ut. Här tillbringade han praktiskt taget all sin fritid, oavsett årstid och väderlek, och i nära samklang med skogen skapade han sitt livsverk. När hans krafter tröt 2003, skänkte han hela sin samling av föremål till Söderhamns naturskyddsförening. Lennart Plahn blev Ljusne trogen fram till sin bortgång 25 juni 2009 vid en ålder av 85 år.

Bengt Sundström på Naturskyddsföreningen började tidigt arbeta för att skapa ett permanent museum över Lennarts alster och såg också Konstkrafts kulturella centrum som en naturlig plats för att visa och behålla samlingen intakt. Efter år av diskussioner är vi nu äntligen där. Stort tack till alla som gjort detta möjligt.

Arrangeras av Konstkraft Ljusne

Läs mer om utställningen här: https://www.konstkraftljusne.nu/

KONSTKRAFT LJUSNE
Torsdagar 17.30 – 19.00
Fredag – Söndag 13.00 – 16.00

Naturliga pigment finns överallt omkring oss. Vissa kan vi se med blotta ögat medan andra gömmer sig inuti lavar, blommor och växter. Bakterier som finns i luften, men som är alldeles för små för att vi ska kunna se dem, producerar pigment för att bland annat skydda sig mot UV-strålning. Svampmycel gömmer sig under marken och inuti växtvävnad – I det dolda producerar de otroligt vackra färger från gult, rosa, blått och grönt. Olika organismers pigmentproducerande förmåga fascinerar och är någonting Amanda har utforskat under sin tid i Öjungs-trakten. Tre olika platser har valts ut för att se vilka organismer som lever där och hur pigmenten skiljer sig åt. Mittjasvallen med byggnader från 1800-talet och intilliggande sommarstugor, Grytabergsbranten som är en del av Ekoparken Grytaberg och ett kalhygge intill sjön Räken är de platser som undersökts. Traditionella växtfärgningsmetoder på textil har blandats med att odla upp svampmycel och bakterier på agarplattor för att se vilka pigment de producerar. Hur skiljer sig pigmenten beroende på den biologiska mångfalden på platsen? Med dessa verk vill hon även uppmuntra att ta sig en titt runt omkring. Hur skiljer sig de organismer som lever där om det finns gott om granlågor, gamla björkar, om det är bebyggelse eller öppna ytor?

Amanda Selinder (f. 1990, Tranås) är yrkesverksam bioart/textil-konstnär bosatt och verksam i Uppsala, Sverige. Hon har en kandidatexamen från HDK i Göteborg och School of Visual Arts i New York (2016). Sedan dess har hon ställt ut både nationellt och internationellt, däribland på Österängens konsthall i Jönköping, Soft Galleri i Oslo, Moscow International Biennale for Young Arts, The Cluster Gallery i New York, Galleri KC väst i Göteborg och Largo das artes i Rio de Janeiro. 2019 tilldelades hon Region Jönköpings Läns Arbetsstipendium och 2020 Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium.

>I det gömda, det dolda
Mittjasvallen, Räken, Ekopark Grytaberg
4/7–8/8

Malin arbetar ofta utifrån tankar kring relationer och psykisk hälsa. Hon lyssnar på andra människors berättelser. Vi, människor, är av en grubblande art och Malin finner människors historia intressant.Verket ”Virus” runda röda former skapades i början av Coronapandemin. Färgen rött och gult, som varningsfärger. Avstånd, mellan oss. Vad håller vi i, härbärgerar. Och är vi ensamma om det? Verket ” Yellow brain fungus /or witches butter.” är som en lek med ord, svamp och hjärna. Är varje tanke jag tänker sann? Behöver jag agera på den? Eller är den bara en tanke?

>Virus
>Yellow brain fungus /or witches butter
VINSTRÖMMEN
4/7–8/8

Gunnar Forsman arbetar med teckning, målning och träskulptur. Naturen och dess innevånare har i över ett halvsekel varit hans största inspirationskälla. Han skildrar gärna sina naturupplevelser i ord och bild. Folktro, arternas utveckling och beteenden, den biologiska mångfalden och naturvårdens strävanden är viktiga begrepp i min konstnärsroll.

I den högstammiga och åldriga skogen med många trädslag finner han trygghet, frihet och livskvalitet. Skogens sus i vinden får honom att tänka nya tankar. Där skogen gränsar till bryn, ängar våtmarker eller hav finns en artrikedom som berikar hans liv.

>Skogsrået (Meetoo)
GRÄNGSBO
4/7–8/8

Jessica skapas ofta i ett tillstånd av vakuum som inträffar under händelser som resor, monotona förflyttningar eller sysslor. Hon uppehåller sig där inget händer, för att synliggöra detaljerna, göra dem betydelsefulla, och närvaron som framkallas där utlöser tankeprocesser från både nyligen upplevda eller många år bevarade minnen. Monotonin utgör verkens grundstämning. Det som framträder är tidens oavbrutna rörelse, de förbipasserande ögonblicken som tillsammans adderas till evigheten, vi blir medvetna om tidens osynliga gång. Med en fot i två kulturer har hon ofta ställt sig frågor kring tillhörighet. Det buddhistiska ordet Bardo, fångar väl det Jessica önskar gestalta: i Tibetansk buddhism är Bardo ett tillstånd av ”existens mellan död och återfödelse”, som varierar i längd. Verket ”Flaggor” knyter an till tibetanska tusenåriga tradition med böneflaggor Tanken är att texterna sprids med vinden, och en positiv energi och ladd lämnas till skogen och besökarna. Färgen är akvarell och kan komma att lösas upp en aning med vind och sol och regn. Kvar finns ett spår av det som varit, en förnimmelse.

>Flaggor
RUNEMO
4/7–8/8

Konstrunda i Ovanåker!
Läs mer på www.konstmix.se
Arrangeras av Konstrundan i Ovanåker

7-8/8

Verket ”When I Am Among the Trees” består av ett utrymme vävt i pil. Verket inbjuder till interaktion, fascination och läkning, som ett sätt att hjälpa oss att omorientera vårt tänkande till ett om samexistens och samarbete. Verket syftar till att sudda ut gränserna mellan en mänsklig och en icke-mänsklig perception, att erbjuda ett annat synsätt på tillvaron än människans självcentrerade världsuppfattning. Icke-mänskliga varelser förbises i dagens berättelse om omsorg, men tänk om vi skulle se oss som oskiljaktigt sammanflätade? Att bry sig om något är mer bindande än att bara vara orolig för det och kräver ett aktivt engagemang. Vad skulle hända om människan skulle sörja för icke-mänskliga organismer precis på samma sätt som människor bryr sig om andra människor?

>When I Am among the Trees
SVABENSVERK
4/7–8/8

Konst i Svaben har sitt centrum på den natursköna Kolhusudden som sträcker sig ut i Glitterdammen mitt i Svabensverk. Här kan du vandra i den vackra miljön och titta på konst av både bybor och etablerade konstnärer.

Grunden har varit så kallad Landart där vi skapar konst i och med naturen, men utställningarna är breda och alla typer av verk får plats. Inom projektet har det även anordnats workshops i konsthantverk som till exempel träsnide, järnsmide och keramik

Arrangeras av Svabensverks Bygdeförening

Läs mer om utställningen här: https://svabensverk.se/

SVABENSVERK
Utställning på udden
25/6 – 30/8

Multikonstnären och musikproducenten Emma Sörensen har haft sitt konstnärsresidens i den spännande bruksorten Jädraås. Där har hon inspirerats av skogen, byns historia och mött dess invånare. I sitt alias Catterfly tog en ljud- och videoberättelse form, som speglar hennes resa och upplevelser av platsen genom dåtid, nutid och framtid. Som Catterfly skapar hon organisk elektronisk musik i en aura av folkmusik, där hon utforskar mötet mellan fältinspelningar, elektroniska och akustiska instrument. Röster, forsande vatten, skrikande djur, dova klanger av järn och surrande maskiner i den susande skogen möter melodiska flöjter, dragspel och improvisatoriska känslouttryck i sång. Här bjuds ni in till en surrealistisk ljudberättelse om Jädraås ur Catterflys fantasifulla värld.

Emma/Catterfly har sedan 2015 producerat singlar och remixer som går att lyssna på diverse olika plattformar. Catterfly blev under våren klar med sitt första soloalbum ”Catterfly Metamorphoses” som släpps på LP-skiva och digitalt till hösten/vintern 2021 via Lamour Records.

>Catterflys ljudberättelse genom skog och by, i dåtid, nutid och framtid
JÄDRAÅS
4/7–8/8

Caroline arbetar ofta med metall och andra organiska material som kombineras i skulptur eller installation. Genom jord, blommor, trä eller andra upphittade material från den specifika platsen undersöker hon komplexa relationer mellan natur och kultur och ställer sig frågan; går de att separera?

>Inre rörelser II
>Seduction of Discovery
JÄDRAÅS
4/7–8/8

Victor arbetar med en mängd tekniker, allt från text och återvunna träplankor till ljud och videoverk, måleri och skulptur i olika material. Ofta finns stort allvar inblandat i hans frågeställningar, men det visuella uttrycket har en komisk lätthet, som sedan blir större och mörkare ju mer en läser in verkens mening. WHAT (are) WE (are) MADE (of) behandlar frågor om ursprung kopplat till naturen, skogen och det stora världsalltet. Om vad vi gjort med världen och oss själva, och vad vi förlorat och fortsätter förlora när vi försöker glömmer bort våra instinkter kopplade till djuren, skogen, växterna och varandra.

>WHAT (are) WE (are) MADE (of)
JÄDRAÅS
4/7–8/8

En klok person sa en gång till Marcus ”hur ska du hitta det du inte visste att du letar efter om du inte vågar gå vilse?”. Det har stannat hos honom.

– Våga gå vilse!

Marcus Wallström är uppväxt i Edsbyn, ”byn” i Hälsinglands skogar. Genom konsten söker han upplevelser som ger honom förståelser för sånt han inte kan sätta ord på. Det där som på riktigt kan göra skillnad. För att uppmärksamma kunskap behöver vi förstå att kunskap inte alltid går att mäta.

>Roots and connections, residues from trade
JÄDRAÅS
4/7–8/8

Här kan man sitta och vila och fika 🙂

>Fikabord
JÄDRAÅS
4/7–8/8

Peter arbetar oftast med måleri och metallskulptering i sin konst. Men även installationer, performance och video. På Wij presenterar han en grupp rostiga växter gjorda av plåt och armeringsjärn. Han vill med dessa konstverk visa att miljön i skog och mark kan se annorlunda ut genom glänta där en installation av metallväxter breder ut sig en tid. Hur tas det emot av människor och natur? Hur kommer det att upplevas av sin omgivning? Välkomnande, provocerande, hotfullt eller bara likgiltigt?

>Metallväxter
WIJ TRÄDGÅRDAR
4/7–8/8

Amanda Cardell arbetar med självorganiserade projekt och utställningar, ofta i platsrelaterade projekt med utgångspunkt i rumslighet, situation, samtid samt historisk research. Hennes konstnärliga praktik rör sig tematiskt kring inkludering, plats, spontanitet och rörelse, där platsen-verket-besökaren tillsammans blir det skeende som uppstår.

Amanda vill synliggöra naturens element med koppling till hållbarhetsfrågor i vår tid. Verket ” This is the way” handlar om att följa sitt kall, sitt uppdrag och har hämtat inspiration från tv-serien The Mandalorian. Senaste året har för många inneburit en fysisk begränsning, men med möjlighet för tankar som handlar om angelägenheten i den globala gemensamma livsmiljön, riktningar i livet, engagemang i miljö, skogen och människans livsvillkor.

Med verket ”Golfströmmen” ser Amanda golfströmmen som en varelse, en vattenaNnde som får liv av vinden, i en myllrande färgstark ström. En avmattning i kraft och riktning pga. klimatförändringar skulle påverka hela Nordens livsvillkor, nu är det dags att hissa vindstruten för konsten och klimatet.

>This is the way
>Golfströmmen
WIJ TRÄDGÅRDAR
4/7–8/8

Jenny Käll arbetar med skulpturala uttryck och installationer i olika material från keramik till mandarinskal. Hon intresserar sig för relationen mellan människan och hennes omgivning, associationer och det som kan upplevas främmande och bekant på samma gång.

Utställningen arrangeras i samarbete med Konst& Landskap

>Invasibilitet
WIJ TRÄDGÅRDAR, Atéljen
10/7-8/8

I utställningen Drivande skog samlas en mångfald av material, referenser och motstridiga erfarenheter från ett av Skandinaviens mest skogstäta län, Gävleborg. Genom återkommande fältstudier, vandringsobservationer och tidsbaserade noteringar i form av rörlig bild och ljud har den danska konstnären Pia Rönicke rört sig i och sorgfälligt kartlagt olika spår i det föränderliga skogslandskapet runt Ockelbo och hur det sprider sig över kommunens gränser. Genom den konstnärliga undersökningens väv av röster – och hur de sammanförs i Rönickes rumsliga gestaltning, installationer, teckningar och flerkanaliga videoverk, framträder skogen, betraktad både som rum och som begrepp, i sitt flytande tillstånd. Skogen driver. Men hur, i vilka mönster och med vilken artrikedom den kan röra sig är långt ifrån givet. Skogen är istället något som vi, människor och andra arter, gör tillsammans; en livsavgörande förhandling, trängd mellan olika behov, intressen och tolkningsföreträden. Så, vad gör vi av skogen?

Utställningen arrangeras i samarbete med Konst& Landskap och produceras av Kultur Gävleborg

>Drivande Skog
WIJ TRÄDGÅRDAR, Valsverket
25/7-5/9

Tor Cederman är frilansande konstnär, konsthantverkare, utställningsformgivare och scenograf. Hans konstnärsskap befinner sig i gränslandet mellan konst och konsthantverk. Förutom form och färg förmedlar tekniken och materialvalet det han vill berätta. Konsthantverket i sig blir en del i det konstnärliga uttrycket.

Arrangeras i samarbete med Konst& Landskap

>Hemtamt – mellan dröm och virklighet
WIJ TRÄDGÅRDAR – Valsverket
26/6-15/8

Women walking talking grieving är ett performance som undersöker kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlorade naturmiljöer. OTALT vandrar, reflekterar, samtalar och dokumenterar i naturreservat och nationalparker tillsammans med andra kvinnor. Genom deras egen fysiska och mentala upplevelse, och genom samtal vill de undersöka relationen mellan människa och natur. Är ensamheten en förutsättning för att möta naturens fysiska och mentala form, eller upplever vi naturen bäst tillsammans med andra människor? Hur ska vi handskas med sorgen? Sorgen över förlusten av biologisk mångfald och naturmiljöer, över destruktiva relationer, över ofrånkomliga beroenden, mellan människor och mellan människa och jord?

Performance och utställning arrangeras i samarbete med K.f Backbeatbolaget

Läs mer här: www.backbeatbolaget.se

>Woman walking talking grieving
SANDVIKEN, Galleri Lars Palm
14/8 – 5/9

Anna Sanvaresa (fd Jörgensdotter), född 1973 i Sandviken, nu bosatt i Gävle. Författare, frilansskribent, samt driver Joe Hill-museet i Gävle. Arbetar just nu på romanen ”Systrarna” som kommer ut våren 2022. Anna bidrar till utställningen med texten ”Om Naturen” som du hittar i utställningens zine/katalog.

Erik skriver om skogen i projektets zine/ katalog.

[krig] – Jon Perman, bidrar med två recept från pilotprojektet ”Konstnärlig samling i finnskogen till projektets zine / katalog.

Visa alla