Malmö Konstverkstad skapar utställning på Malmö Konstmuseum

Under några veckor i vinter får deltagarna från Malmö Konstverkstad chansen att skapa en utställning med verk från en av Sveriges största konstsamlingar. Projektet uppkom som ett samarbete mellan Malmö Konstmuseum och Malmö Konstverkstad för att undersöka nya pedagogiska sätt att göra museet och samtidskonsten mer tillgänglig för kreativa unga vuxna.

Kursen är uppbyggd kring träffar på Konstmuseet och andra konstrum, där deltagarna ser på konst och utställningar och prata om verken, hur de visas, presenteras och tas emot. Deltagarna träffar konstnärer, curatorer och intendenter för olika perspektiv på utställningsproduktion. Dessutom bjuds gäster in till träffarna som inte representerar den professionella samtidskonsten, till exempel poeter, journalister, musiker och andra kreativa med liknande bakgrund som deltagarna, som kan ge ytterligare perspektiv och skapa oväntade kopplingar.

Som första gäst kom Henrik Johansson, författare, och gav en guidning av utställningen Samhällsmaskinen från ett aktuellt klassperspektiv. Deltagarna fick genom skrivövningar närma sig utställningen baserat i egna erfarenheter av arbete.

Samarbetet är ett pilotprojekt som undersöker sätt att pedagogiskt närma sig bildkonsten genom curatoriella praktiker. Istället för att utgå från skapandet, som de flesta konstkurser, börjar lärandet med seendet, analysen och den större kontexten. ”Tanken är att deltagarna ska få en förståelse för konsten och konstvärlden, alltså det sammanhang som konst görs och visas, och dessutom en chans att uttrycka något de vill få sagt med konstutställningen som verktyg” säger Lisa Nyberg, huvudlärare på Malmö Konstverkstad och verksamhetsutvecklare för Konstfrämjandet.

Förhoppningen är också att den utställning som skapas inte lika lätt kan avfärdas som amatörmässig av den etablerade konstvärlden då den görs inom en etablerad institution. Det skulle kunna möjliggöra ett närmande mellan det professionella och amatöra konstlivet.

”Det här ger också oss som museum en möjlighet att reflektera över hur vi presenterar konst i mötet med nya målgrupper” säger Anna Johansson, intendent på Malmö Konstmuseum.

I februari väntas utställningen ha vernissage i Konstmuseets F-sal.

Projektet är en del av satsningen Det Nya Konstfrämjandet som möjliggjorts med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

  • Malmö Konstverkstad
    Malmö Konstverkstad är en allmän kurs med konst som profilämne. Kursen består av en kombination av kärnämnen och konst med inriktning på samhällsförändring och nutida uttrycksformer och är ett samarbete mellan Malmö Folkhögskola och Folkrörelsernas Konstfrämjande.

  • Malmö Konstmuseum
    Malmö Konstmuseum har en av Sveriges främsta konstsamlingar med ca 40000 verk. På Konstmuseet visas såväl tillfälliga utställningar som den permanenta utställningen ”Från 1500 till nu”. Just nu visas utställningen ”Samhällsmaskinen – industriåldern ur konstens perspektiv” (tom 29 januari 2017) och ”Transmigrations” med konstnären Ann Böttcher (tom 22 januari 2017).

Visa alla