DNK – Den Nya Konstutbildningen

Den Nya Konstutbildningen i Malmö riktar sig till grupper och organisationer som arbetar med konst i sin verksamhet och behöver stöd i att utveckla sin pedagogik och sitt konstnärliga nätverk.

Den Nya Konstutbildningen i Malmö riktar sig till grupper och organisationer som arbetar med konst i sin verksamhet och behöver stöd i att utveckla sin pedagogik och sitt konstnärliga nätverk. I samarbete arrangerar vi kurser och workshops där vi ser på konst, pratar om konst och gör konst. Vi ordnar också mentorskapsprogram där unga får personlig kontakt med en konstnär som är aktiv i Malmö, och får en inblick i vad det innebär att vara konstnär idag.

Vårt mål är ge fler en ingång till samtidskonsten, för en mer gräsrotsdemokratisk konst. Vi tror att konsten behöver röster från fler håll, grundat i många olika erfarenheter och bakgrunder. Därför skapar vi konstkurser på olika platser, med olika grupper, som är del av dagens folkrörelser och som arbetar för ett mer demokratiskt samhälle. Konst är ett sätt att göra sin röst hörd, och det vill vi förmedla med Den Nya Konstutbildningen.

Idag samarbetar vi bland annat kring:

S.A.Y. (Stories – Art – You) är en grupp ungdomar och unga vuxna som genom kreativa uttryck bearbetar och delar olika erfarenheter och upplevelser av migration. S.A.Y. ifrågasätter vilka berättelser och röster som hörs och syns i samhället och vem som är expert på sin egen situation. Projektet drivs av Individuell Människohjälp i samarbete med Folkrörelsernas Konstfrämjande. I december 2016 visade de utställningen ”Hoppets mirakel” på Augustenborg i Malmö.

Kulturföreningen Cartier är en nystartad kulturförening som drivs av konstnärer och kulturarbetare i Malmö. Cartier ser förening som ett redskap för att kunna praktiskt genomföra det organisatoriska i att hyra en lokal där alla Malmöbor är välkomna, och vill bidra till ett vidgande av vad kulturell praktik innebär. Föreningens målsättning är att på konstnärlig grund och med konstnärliga strategier arbeta undersökande med relationsskapande processer och former för sociala kontakter och interaktioner. Cartier arbetar i nuläget med hemlösa EU-medborgare i Malmö. Med hjälp av kulturföreningens form har de som mål att hyra en eller flera lokaler som kan fungera som boende, men som samtidig kan användas för dagverksamhet, där samtal, filmvisningar och workshops hålls tillsammans och i samarbete med EU-medborgare.

Malmö Konstverkstad är ett samarbete med Malmö folkhögskola och Malmö Konstmuseum kring en ny utbildning inom allmän linje med konst som profilämne. Utgångspunkten för Malmö Konstverkstad är deltagarnas kreativitet och engagemang i samhällets utveckling. Varje deltagare bemöts som konstnär och en bakgrund utanför majoritetssamhället ses som en särskild kompetens att bevara. Deltagarna får genom utbildningen stöd i att utveckla sitt konstnärliga uttryck genom att möta andra kreativa, professionella konstnärer, förändringsskapare, konstinstitutioner, konstarenor och publik. Kursen vill visa på konstens roll i samhällsutvecklingen och hur kreativitet kan skapa förändring lokalt och globalt. I februari 2017 hade Malmö Konstverkstads deltagare vernissage på utställningen ”Kriget med mig själv” med verk ur Malmö Konstmuseums samlingar.

Vill du veta mer?

Mejla verksamhetsutvecklare Lisa Nyberg på lisa.nyberg@konstframjandet.se

Visa alla