Malmö konstverkstad

Nu skapar Malmö folkhögskola och Folkrörelsernas Konstfrämjande en ny utbildningsprofil i samarbete med Malmö Konstmuseum.

Konsten kan uttrycka det osagda, det upplevda, det kollektiva, det unika, det glömda, det drömda. Konsten är ett verktyg för att förstå världen och förändra den och det borde vara tillgängligt för alla. Den etablerade konstvärlden brister i diversitet. Den till stor del offentligt finansierade konstvärlden domineras av personer med bakgrund i medel- och överklassen. Detta återspeglas bland annat på landets konsthögskolor där studenter från studieovana hem eller med utlandsfödda föräldrar är kraftigt underrepresenterade. Att konsten och konstnärernas bakgrund inte speglar dagens samhälle är ett demokratiskt problem.

Malmö folkhögskola och Folkrörelsernas Konstfrämjande skapar en ny utbildningsprofil i samarbete med Malmö Konstmuseum. Utgångspunkten för Malmö Konstverkstad är deltagarnas kreativitet och engagemang i samhällets utveckling. Varje deltagare bemöts som konstnär och en bakgrund utanför majoritetssamhället ses som en särskild kompetens att bevara. Deltagarna får genom utbildningen stöd i att utveckla sitt konstnärliga uttryck genom att möta andra kreativa, professionella konstnärer, förändringsskapare, konstinstitutioner, konstarenor och publik. Kursen vill visa på konstens roll i samhällsutvecklingen och hur kreativitet kan skapa förändring lokalt och globalt. ”Vi vill ge en breddad bild av hur och var konstnärer arbetar idag genom att visa på olika sorters kompetens, olika ’scener’ och olika vägar fram till ett kreativt yrkesliv” säger verksamhetsutvecklare Lisa Nyberg.

I samarbete med Malmö Konstmuseum får deltagarna insikt i hur en konstsamling fungerar i möte med museets intendenter och andra yrkesgrupper. Tanken är att deltagarna ska få en förståelse för konsten och konstvärlden, alltså det sammanhang som konst görs och visas, och dessutom en chans att uttrycka något de vill få sagt med bland annat konstutställningen som verktyg.

Att göra kursen inom allmän linje hoppas parterna ska sänka tröskeln för vilka som kan tänka sig söka en konstutbildning. Genom att samtidigt kunna läsa upp sina betyg och förbereda sig för vidare högskolestudier är konstkursen inte ett lika stort risktagande som en heltidsutbildning i konst. Studier som Konstfrämjandet gjort visar att den osäkra försörjningen gör att många hindras från att söka sig till kreativa utbildningar ”Förhoppningen är att deltagare från utbildningen väljer att ta plats i konstvärlden och på sikt bidra till göra den mer heterogen, men också att deltagare skapar sina egna platser som kan utmana de etablerade institutionerna” fortsätter Nyberg.

Malmö Konstverkstad är en allmän kurs med konst som profilämne. Kursen består av en kombination av kärnämnen och konst med inriktning på samhällsförändring och nutida uttrycksformer. Kursen riktar sig till den som vill vidareutvecklas och uppnå kunskaper motsvarande gymnasienivå i viktiga kärnämnen samtidigt som den får en chans att utveckla sitt konstnärliga skapande. Tre dagar kärnämnen plus två dagar konst ger den perfekta grunden för att läsa vidare och finna vägen till ett kreativt liv.

Malmö Konstverkstad är en del av Malmö Folkhögskolas satsning på tre kreativa profiler inom allmän linje: Konstverkstad, Modeateljé och Interiörbyrå. Kurserna startar hösten 2016, med anmälan senast 1 maj. Mer information och anmälan finns på Malmö folkhögskolas hemsida.

Anmälan sker via Malmö Folkhögskolas hemsida senast den 1 maj. Kursen startar den 17 augusti.

För mer info, pressbilder, intervjuer, etc:

Lisa Nyberg: 070-4007043, lisa.nyberg@konstframjandet.se

Visa alla