Älvesta

I Den Barnkonventionella Lekplatsen (DBKL) utformar barn sina egna lekmiljöer tillsammans med konstnärer. I det nyanlagda villaområdet Älvesta i Kumla har elever från Tallängens skola skulpterat fram en naturlekmiljö i sten tillsammans med konstnären Jelena Rundqvist i samarbete med Kumla kommuns parkavdelning.

Barnkonventionella Lekplatsen i Älvesta. Foto: Jelena Rundqvist

Platsen

Älvesta ligger intill Hällbrottet, ett samhälle som växte upp runt tillgången på kalksten, vilket brutits och bearbetats här sedan medeltiden och haft betydelse för byggarbeten i hela Mellansverige. Under 1800-talet stod bildhuggeriet i centrum och dekorativa fasadskulpturer transporterades på järnvägen ut i Sverige. I dag är Hällabrottets stenindustri nedlagd, men här finns ett Stenarbetsmuseum som berättar historien. De tidigare stenbrotten har fyllts med vatten och blivit badplatser.

Deltagarna

Under två års tid har elever från Tallängens skola varit en del av en kreativ process där de byggt, lekt och utvecklat idéer. Då projektet inleddes 2021 gick eleverna i årskurs ett och fyra. När nu lekmiljön invigs går de i trean och sexan. Barnen har deltagit genom hela processen – från förprojektering och landskapsarkitektur till anlagd lekmiljö.

Stentema

I projektet har en tidigare åker i det nybyggda villaområdet Älvesta omvandlats till en naturlekmiljö i sten. Projektet länkar ihop barnens skapande med den regionala historiska stenindustrin. Eleverna har besökt Stenarbetsmuseet och provat på stenhuggeri med lokala stenhuggare. Deras lekidéer har blivit permanenta gestaltningar i natursten. Den sten som har använts kommer från regionens olika stenbrott; kalksten från Hällabrottet, Ekebergsmarmor från Glanshammar och Brännlyckemarmor från Zinkgruvan. Genom projektet för barnen praktiskt vidare sitt kulturarv in i nutiden tillsammans med lokala konstnärer och hantverkare.

Process och metod

Arbetet har skett i workshoppar ledda av konstnären Jelena Rundqvist. Eleverna har först utforskat platsen med sina egna kroppar. De har gjort research i närbelägna lekmiljöer och byggt upp fullskaliga modeller i lättbetongblock direkt i miljön för att se hur lekmiljön kan utformas. Resultatet blev labyrinter, balansbana, stall, fotbollsplan, grill- och fikaplatser. Med utgångspunkt i barnens landskapsmodell har Jelena tillsammans med Kumla kommuns trädgårdsmästare Lisa Jonsén Skanebo och landskapsingenjör Ulrika Johansson planerat miljön. Under workshopparna har barnen också arbetat i lera och gjort lerfigurer som ligger till grund för stenskulpturer. Skulpturerna fungerar som interaktiva lekinslag; hopphinder i form av fantasidjur och en häst att rida på. Högst upp på pulkabacken finns en stensoffa. Lekinslagen har skulpterats av Jelena i nära samarbete med stenskulptörerna Basem Zammam och Ismael Ansari. Basem har även murat upp en labyrint i sten med sitt- och liggplatser, en ”hemlig gång” och en skatt. Allt utifrån barnens fullskaliga modell.

Betydelsefulla öppningar

I en uppskattad workshop skapade barnen gångar, kojor, platser och rumsligheter genom att ta bort växtlighet från ett igenvuxet skogsparti på platsen. De satte upp gröna och röda band på mindre träd och sly. Efter barnen gick de medverkande vuxna och klippte ner det som markerats med grönt men bevarade den rödmarkerade växtligheten. Genom en så enkel handling som att rensa sly skapades betydelsefulla gångar och platser. Kanske kan detta bli något som tas vidare i ett senare skede. Tanken är nämligen att hela naturlekmiljön ska utvecklas över tid. Några av barnen satte på sig de röda banden som pannband och sa ”Det är för att vi inte ska tas bort”.

Invigning

Naturleken invigs den 15 september 2023 kl 14. Eleverna har tagit fram namnförslag och röstat fram ett vinnande namn på som kommer avslöjas på invigningen. Namnet har ristats in i ett marmorblock, med barnens egna typsnitt, och placerats vid ingången till naturleken. På invigningen kommer Kulturnämndens ordförande i Kumla kommun hälsa alla välkomna. Jelena och eleverna kommer berätta om projektet. Det blir lek och grillning av korv och marshmallows.

Konstnären

Konstnären Jelena Rundqvist arbetar ofta i kollektiva processer. Jelenas och Konstfrämjandet Bergslagens samarbete med Tallängens skola började redan 2018 inom ramen för utvecklingsprojektet Bortom de blå bergen. Inom Bortom de blå bergen skapades projektet Jag är Stenart, där årskurs tre byggde upp en skulpturgrupp av skogsmöbler i sten bakom Stenarbetsmuseet (länk). I Stenarna talar 2020 skapade det årets tredjeklassare lekmöbler i sten och lättbetongblock på Örebro konsthall.

Finansiering

Allmänna arvsfonden

Kumla kommun

Överföringen av barnens idéer från lerskulpturer till permanenta lekinslag i sten har finansierats av Region Örebro och Leader Mellansjölandet.

Den barnkonventionella lekplatsen

Projektet ingår i Den barnkonventionella lekplatsen där barngrupper i Örebro och Kumla kommun får möjlighet att utforma fem nya offentliga lekmiljöer. Idén är att utforska nya metoder för barns medbestämmande i det som rör deras livsmiljö. Projektet drivs av Konstfrämjandet Bergslagen, i samarbete med parkavdelningarna på Örebro och Kumla kommun samt ÖBO. Läs mer om Den barnkonventionella lekplatsen här

Visa alla