Var Dags Led

Var Dags Led utforskar det privata och offentliga och bjuder in till nya sätt att uppmärksamma den egna tillvaron.

Var Dags Led är ett konstverk som hyllar vardagens handlingar och objekt. Verket består av flera delar i olika uttryck och material som uppmuntrar till nyfikenhet för människor och föremål vi möter.

Var Dags Led är ett deltagarbaserat verk i flera lager som utforskar det privata och offentliga och bjuder in till nya sätt att uppmärksamma den egna tillvaron. Utifrån promenader med sju Älvsbybor har en textil väv i flera delar skapats och monterats på tillfälligt utlånade vardagstextilier som sedan återlämnats till deltagarna. Ett textilt konstverk som bara kommer att vara komplett när deltagarna är tillsammans.

Genom att låta det alldagliga ta plats är Var Dags Led en hyllning till vardagens handlingar och artefakter. I en tid där våra vanor förändrats, isolering och ensamhet stundvis överväldigat och livsvillkoren skiftat har Ida Isak Westerberg skapat en konstnärlig gestaltning utifrån de textila vardagsobjekt vi omges av och promenaden som aktivitet.

De textila materialen och promenaderna vävs tätt samman i ett mångsidigt verk i flera delar som sömlöst blandar det privata och allmänna. Det offentliga verkets förutsättningar och definitioner utforskas på samma sätt som Westerberg närmar sig traditionella textila teknikers begränsningar och möjligheter. Viljan att skapa ett offentligt verk som bidrar till att närma sig varandra i ett nedstängt samhälle löper som en rosa tråd från Ida Isak Westerbergs vävar och över i gestaltningar av gångstråk på en karta över de promenader sju Älvsbybor har delat med sig av.

Oavsett om det handlar om promenaden till affären för att handla, för att lämna och hämta på förskolan eller skogspromenaden för att lugna nerverna kan sträckorna som avverkas bitvis skänka en känsla av frihet och kontinuitet. I vår kroppsliga relation till omgivningen förhåller vi oss till den, men stundvis utan att egentligen registrera den eller de föremål vi omges av men emellanåt knappt tänker på.

I Var Dags Led tillgängliggörs i vardagens promenadstråk olika utblickar på tillvaron. Utan att veta mer om deltagarnas specifika berättelser och bakgrunder tillåts ett utforskande av omgivningarna utifrån tankar om personen som vandrat där innan. Inbjuden att följa i någon annans fotspår kan de redan kända betongsprickorna, torrfurorna och fasadnyanserna plötsligt få en annan innebörd när den egna närmiljön återupptäcks genom en ny vy.

Westerberg har skapat ett verk där det lilla och det stora möts. Den enskildas upplevelse blir samtidigt en del av ett större sammanhang som bidrar till delaktighet och gemenskap.

Ida Isak Westerberg

Den påtagliga viljan att påverka och förändra är lika närvarande i Westerbergs konstnärliga praktik som det oförutsedda. Med vävstolens och garnets nyckfullhet utforskas traditionella metoder och tekniker för att skapa nya oväntade uttryck. Att skapa utrymmen som tillåter vila från vardagens normer och förtryck är tillsammans med speglingar av naturen återkommande i Westerbergs arbete.

Sedan några år tillbaka befinner sig Westerberg på platsen där tankarna under lång tid uppehållit sig och istället för att på distans gestalta en romantiserad bild av naturen används den som en tillgång i den konstnärliga processen – från inspiration för färgval till innehåll och biologisk bearbetning. I förståelsen av det textila arbetets kroppsliga utövande, tempot och vävningens krav på total närvaro har Westerberg i sin studio i Norrbotten hittat hem.

Ida Isak Westerberg, baserad i Älvsbyn, är textilkonstnär. Som en del av Galleri Systers projekt SamArtBete har Westerberg tillsammans med Anna Classon arbetat med projektet Våtmark. Westerberg är utbildad på Handarbetets vänner inom vävning och konstsömnad.

Var Dags Led är har producerats av konstnären Ida Isak Westerberg tillsammans med Konstfrämjandet Norrbotten som en del av Stockholms Kvinnohistoriskas projekt Utom Husen.

Utom Husen

I Utom Husen utforskas och utformas nya metoder för kulturinstitutioner och konstnärer att bedriva publik, konstnärlig och folkbildande verksamhet i det offentliga rummet.

Utom Husen är ett samverkansprojekt, initierat av Stockholms Kvinnohistoriska, som ska utforska och utforma nya metoder för kulturinstitutioner och konstnärer att bedriva publik, konstnärlig och folkbildande verksamhet i det offentliga rummet. Projektet genomförs i samarbete med Index Foundation, Konstfrämjandet Norrbotten och Konstmuseet i Skövde och konstnärerna Hanni Kamaly, Ida Isak Westerberg och Berith Stennabb.

Förlusten av de fysiska byggnaderna som mötesplats under corona-pandemin har tydliggjort att vi saknar alternativa modeller för kulturupplevelser. Samtidigt är allmänhetens behov av intryck, bildning och samhörighet större än någonsin. Med Utom Husen vill vi tänja på vad som är möjligt och verka för att publiken får uppleva, att konstnärer får skapa och att institutioner sprider kunskap – bortom det fysiska mötet och en permanent byggnad.

På innovativa och banbrytande sätt utforskas i projektet hur kultur, historia och konst kan gestaltas i de offentliga och digitala rummen, med en förhoppning om att hitta metoder som även på längre sikt kan bryta isolering och främja deltagande, kunskap, konst- och kulturupplevelser och fri åsiktsbildning för de som inte söker sig till befintliga institutioner runt om i landet. Berättelserna från en samtidsdokumentation med kulturarbetare och fokusgrupper om tillgänglighet blir underlag för konstnärerna som sedan fritt får arbeta med att ta fram konstverk som ska ställas ut på tre platser i Sverige under 2021.

Vill du veta mer om konstnären Ida Isak Westerberg, besök dens webbplats.

Illustrationer & kartor: Emma Westerberg

Visa alla