Utlöparna

I Utlöparna möts lokala konstinitiativ kring ekologi och organisering. En utlöpare är ett sidoskott som växer under eller ovan jord, och kan vara både rotslående och marktäckande. Hur kan dessa initiativ ge näring åt ett nytt förändringsarbete?

Pendeltågslinjens sista sydöstra bit korsar precis gränsen mellan Stockholm och Sörmland. De tre sista stationerna Järna, Mölnbo och Gnesta följer på varandra. Tre mindre orter med ganska olika karaktär, men som sammanflätas eftersom de länge lockat människor med utopiska drömmar och visioner om ett nytt sorts samhälle. Hur har dessa orter möjliggjort framväxten av dessa initiativ, och hur talar de om konstens möjligheter att arbeta integrerat i samhället idag?

I Järna finns Under Tallarna – ett odlingsprojekt med ett utvidgat perspektiv där arbetet bygger på kunskaper ur en mängd discipliner och mynnar i konkret arbete med platsen, jorden och det sociala. Intill slutstationen Gnesta ligger Art Lab Gnesta, intresserade av relationer mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, föreningar och institutioner. Båda platserna använder naturen som en utgångspunkt för frågor om det lilla och lokala, i kontrast till det globala och industriella. Skogsbryn, bergsklippor och träsk agerar både som scen och metafor i de olika arbeten som genomförs här. Under tallarna och Art Lab Gnestas närhet till och förmåga att engagera sitt lokalsamhälle är intressant för Konstfrämjandet, som startades 1947 av en rad folkrörelseorganisationer med devisen “konst för alla”.

Projektet har fortgått i möten, workshops, trädgårdsfester och konstnärligt arbete. Under tallarna ordnade kvällen Ljus och mörker i skogsbrynet, med en bergspredikan av konstnären Ruben Wätte och filmvisning av Gustav Ågeland. I Gnesta genomförde konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören Brf Bryggeriholmen 2, en kommentar till ortens utveckling och vilka människor, och icke-människor, som tvingats flytta på sig för nya byggprojekt.

Som en central länk i samarbetet bjöds konstnären Erik Sjödin in. Intill bikuporna hos Under tallarna samlade han en grupp intresserade deltagare att diskutera bl a alternativ biodling, hur bin används för militära syften och hur beskrivningar av bin påverkas av kulturella föreställningar. I utställningen Den politiska biodlarens bibliotek, som presenteras hos Art Lab Gnesta, illustreras hur vi historiskt projicerat våra kulturella ideal på bisamhället: från att använda bisamhället som ett bevis för nyttan av en stark ledare, till dagens mer demokratiska idéer om kollektivt beslutsfattande.

I Utlöparna vill vi visa hur självorganiserade initiativ använder konsten för att aktivera en diskussion om hur lokalsamhället ska vara beskaffat, men också hur de driver en konstnärlig utveckling framåt. Många konstnärer organiserar idag sin konstnärliga praktik i just lokala samarbeten – de gräver där de står – och en rörelse ut från storstaden är märkbar. Se deras arbete som en potentiell gröngödsling av vår gemensamma mylla, en möjlighet att skapa ett större engagemang för det som tillhör oss alla.

Läs fanzinet som producerades under projektet

Visa alla