Osjungen

Utifrån allmänhetens engagemang har Anne Marte Overaa skapat ett verk som erbjuder nya sätt att se på staden och skapa samtal om vilka utrymmen som är viktiga och för vem. Nu kan du ta del av arkivet Osjungen digitalt!

Kiruna, som alla städer, huserar ett antal mer eller mindre kända byggnader, torg, landmärken och gator, men även en myriad av klämda utrymmen som vi aldrig kanske riktigt fäster blicken vid. Dessa platser är självklara men ofta bortglömda delar av stadens arkitektur. När nedmonteringen av Kirunas gamla stadskärna inleds 2022 är det alltså inte bara de namngivna eller erkända platserna som kommer att försvinna utan även de gathörn, fasader, trottoarer och andra ytor som varit självklara delar av människors liv. Osjungen är ett konstverk som vill fästa våra blickar vid dessa blinda fläckar och mellanrum. Overaas verk erbjuder möjligheter till reflektion kring osjungna rum inom och omkring oss.

Under våren och sommaren 2022 har personer i Kiruna uppmuntrats att själva nominera platser till utmärkelsen Osjungen. Ett alternativt värderingssystem tillåts genom dessa utmärkelser ta plats i den gamla stadskärnan. När denna plats är borta, vad kommer vi att sakna, vad kommer vi att glömma bort?

Här kan du ta del av arkivet i originalformat.

Utifrån egna erfarenheter och reflektioner kring olika former av värdesystem har Overaa närmat sig det förbisedda och osynliga. Händelser, tankar och känslor hämtade från konstnärens eget liv utgör en grund för verket, som sedan ger fler människor chansen att få syn på sin närmaste omgivning och de möjliga alternativa värden som går att finna där.

"Som barn var gråsten hårdvaluta hos mig, jag samlade fickorna fulla och räknade stolt min förmögenhet. Det finns många värdesystem även om det ibland inte känns så. Långt in i jorden finns en relativt nyupptäckt mineral, jordens vanligaste mineral. Få har sett den, först 2014 då den kom till jorden i en meteorit fick den ett namn: bridgmanit. En gång spelade jag sten i en pjäs på teater. Jag har minnen av hur vi som spelade stenar var avundsjuka på dom som spelade buskar och träd (för att inte nämna dom få huvudrollerna). I verket Osjungen använder jag mig av erfarenheter av att bli tagen för given, missad eller inte uppmärksammad i den grad jag har bidragit. Det som inte märks, syns, känns, är svårt att sätta ord på."
– Anne Marte Overaa

Overaas verk syftar till att ge utrymme åt nya förståelser och omtolkningar av vad vi som individer, grupper och samhällen värderar samt hur våra värdeskapande processer fungerar. Alla människor bär i någon form och mån på erfarenheter av att ha undanhållits erkännande eller glömts bort, men även sina egna, personliga, perspektiv på vad som utgör värdefulla handlingar, objekt eller platser – hos sig själva och sin omgivning. Genom att fokusera på Kirunas gamla stadskärna som område fungerar Overaas verk för att eventuellt inspirera till en sista upplevelse eller reflektion om de osedda platser som länge bidragit till Kirunas stadsgeografi. Ett känt gångstråk kan ses som värdefullt utifrån den funktion det fyller, men kanske inte fått erkännande för den specifika roll den spelade i en enskild människas livsberättelse. Om vi tittar noga kan de flesta platser omkring oss uppvisa värden som hittills varit osjungna.

Osjungen tar fysisk form genom ett hundratal utmärkelser i olika färger som markerar platser som fram till nu inte synliggjorts nog. Utifrån nomineringar från allmänheten hänger runt om i Kirunas gamla stadskärna ett hundratal knutna noter som symboler för ett värdesystem som bygger på personliga upplevelser och erfarenheter. Utmärkelserna sitter kvar på sina platser fram till dess att dessa avvecklas. Hösten 2022 kommer ett arkiv över samtliga platser som tilldelats utmärkelsen göras tillgängligt här på vår hemsida.

Om konstnären

Anne Marte Overaa (1980, Ålesund, Norge) har studerat fri konst på Listaháskólinn i Reykjavik, Malmö Art Academy och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar tvärdisciplinärt med en rad olika material och uttryck som video, text, måleri, offentliga interventioner och artists’ books. Overaa bor och verkar i Göteborg.

Se mer av konstnären på hennes hemsida och Instagram.

Bakgrund

Den förestående nedmonteringen av Kirunas gamla stadskärna har varit utgångspunkten för tre konstnärer att under våren 2022 skapa platsspecifika verk i det offentliga rummet. På olika sätt har Anne Marte Overaa, Lotta Lampa och Torbjörn Ömalm närmat sig den gamla och den nya staden.

En del av Kirunas fysiska närvaro och historia kommer inom kort att förändras. Lokalt förankrade historier och minnen från livet som tagit plats i och utanför husen tillsammans med arkitekturen och platsens geografiska förutsättningar har legat som grund för de tre nya verk som under september tar plats i den gamla stadskärnan.

Att ta tillvara på människors känslor, kunskap och tankar blir sätt att värna immateriella värden när den fysiska tillvaron förändras. Kombinationen av att avveckla historiska platser och bygga upp framtidstro väcker känslor tillsammans med frågor om det är möjligt att förändra och bevara på samma gång.

De tre verken skapas med stöd av Stadsliv Kiruna, Kiruna Kommun, Folkrörelsernas Konstfrämjande, Resurscentrum för konst, Statens Kulturråd, Region Norrbotten och Sparbanken Nord. Tack till Omya som bidragit med material till konstverket Osjungen.

Visa alla