Mint

En konsthall rotad i arbetarrörelsens arv och rika historia. Mint kommer genom konsten utgå från rörelser i tid: historiska, politiska och geografiska, i dialog med ABF-husets, Sveagalleriets och Arbetarrörelsens arkivs historiska material.

Det legendariska Sveagalleriet invigdes den 25 februari 1961 och bedrev verksamhet i nedre botten i det då nya ABF-huset på Sveavägen. Enligt stadgarna antagna 10 oktober 1960 var ändamålet bl.a. ”att främja studieintresserades bildningssträvanden avseende konst, konsthantverk och konstindustri.”

Sveagalleriet lades ned 1992, men återuppstår 2019 under namnet Mint i och med ett samarbete mellan Konstfrämjandet Stockholm, ABF Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB). Bakom initiativet står curatorduon Emily Fahlén och Asrin Haidari, ansvariga för Luleåbiennalen 2018: Tidjord och Luleåbiennalen 2020: Tiden på jorden.

Mint kommer genom konsten utgå från rörelser i tid: historiska, politiska och geografiska, i dialog med ABF-husets, Sveagalleriets och Arbetarrörelsens arkivs historiska material. Utställningar, studiecirklar och program kommer under året att arrangeras.

– Det är hög tid för konsten att återigen ges en plats i ABF-huset. För oss är husets miljö och historia otroligt inspirerande utgångspunkter för att bedriva konstverksamhet. Vi vill gräva där vi står. Vår förhoppning är att erbjuda en konstscen som vi tycker har saknats i Stockholm, rotad i arbetarrörelsens arv och rika historia, men som också aktiverar konsten, rörelsen och bildningstanken i ny tid, säger Emily Fahlén och Asrin Haidari.


Arkitektur: Astrid Stenberg-Linnér och Tova Rudin Lundell

Formgivning: Thomas Bush


Med stöd från Stockholms stad, Kulturrådet, Region Stockholm och Goethe-institutet.

Visa alla