Lär Av!

En serie intervjuer och publika samtal med konstnärer som på olika sätt utmanar rådande strukturer och normer med sin konst

Orden avkolonisering och dekolonialism har gått från att nästan bara förekomma i befrielse- och motståndsorganisering till att användas av en lång rad institutioner och museer. Begrepp som existerar för att utmana rasistiska och koloniala strukturer används idag i sammanhang som i många fall, medvetet eller omedvetet, upprätthåller samma strukturer.

Men vad är dekolonial konst egentligen?

Det undersöks i projektet Lär Av! – dels genom att intervjuer och publika samtal med konstnärer som på olika sätt utmanar rådande strukturer och normer med sin konst, dels genom en serie föreläsningar kring ämnet. Förhoppningen är att samtalen ska leda till en kollektiv process där deltagande konstnärer tillsammans producerar en utställning. Målet är att studien och erfarenheterna av utställningen ska resultera i en handbok för hur kulturaktörer kan stötta en avkoloniserande praktik.

Studien genomförs under våren 2019 och sammanställs till hösten samma år. Under våren och försommaren kommer projektet att bjuda in till tre föreläsningar, och utställningen är projekterad att öppna hösten 2019. Föreläsningarna i Lär Av! är öppna, gratis och väder sig till alla som är intresserade. Ingen föranmälan krävs, men vid frågor går det bra att kontakta någon av projektledarna. Plats för aktiviteter och event kommer att utlysas inför respektive tillfälle. Utställningen kommer även den att vara kostnadsfri och öppen för allmänheten.

Visa alla